منو
آریا سیفی پور

آریا سیفی پور

عضو از ١٠ ماه پیش
امتیاز کل
١٠
رتبه کل
١٧,١٥٤
رتبه کل
لایک
١
لایک
دیس‌لایک
٠
دیس‌لایک
درباره‌ی من:

In love with English language..

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٦,٢٤٥
لایک
لایک
١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
The fire that killed these children was one of the greatest tragedies this city has every known.
دیدگاه
١

آتش سوزی که باعث مرگ این کودکان شد یکی از بزرگترین مصیبت هایی بود که این شهر به خود دیده.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.