موسسه تخصصی بوستان ترجمه آروند

موسسه تخصصی بوستان ترجمه آروند موسسه " بوستان ترجمه آروند" با مجوز رسمی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، مفتخر به ارائه خدمات ترجمه، تایپ و تحقیق به دانشگاهیان عزیز می باشد. کافیست با ما تماس بگیرید تا همه نیازهای شما را با کمترین قیمت برآورده سازیم. آدرس موسسه: رشت، خیابان پیام نور. وبسایت موسسه: www. TarjomeArvand. ir< br> بهترین خدمات تایپ و ترجمه و تحقیق را با کمترین قیمت با ما تجربه کنید. < br> اعتماد شما، افتخار ماست< br> 09301810864< br> تلگرام: 09195893539< br>

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده٢١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٦/٠٦یوروگزارش
25 | 1
curse word١١:٤٢ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤نفرین، دشنامگزارش
7 | 1
regain١٢:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٥تجدید قواگزارش
18 | 1
catchup١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٩همپایی ( در بحث نوآوری )گزارش
30 | 2
geocast١١:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٢پخش جغرافیاییگزارش
0 | 0
faking an orgasm٢١:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣وانمود کردن به ارگاسمگزارش
0 | 0
bingeing١٩:١١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢زیاده رویگزارش
9 | 0
سایق٠٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢٦forceگزارش
5 | 1
medical evacuation٢١:١٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥تخلیه ی زخمی ها از راه هواگزارش
2 | 0
support group٢٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥گروه پشتیبانگزارش
2 | 1
expeditionary operations group٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥گروه عملیاتی اعزامیگزارش
0 | 0
xii٢٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٤/١٩دوازدهمگزارش
0 | 0
xvi٢٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٤/١٩شانزدهمگزارش
0 | 0
brain fog٢٠:٤٩ - ١٣٩٨/٠٤/١٤مه مغزیگزارش
9 | 2
scaffolding٢٠:٤٣ - ١٣٩٨/٠٤/١٢مفهوم اسکفولدینگ در رشته آموزش: معلمان زبان با ارائه محتوا، فعالیت ها و مفاهیم قابل درک و معنی دار این جریان آموزش را ادامه می دهند. وقتی که زبان آ ... گزارش
122 | 1
bull٢٠:٠٩ - ١٣٩٨/٠٤/١٢در حسابداری bull marketبه بازار پررونق گفته می شود که متضاد bear market به معنی بازار کم رونق است.گزارش
18 | 0
vignette١٣:٥٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤سناریو؛ روشی که در تحقیقات بروی موضوعات اخلاق استفاده می شود.گزارش
37 | 1
criminal action١٦:٢٠ - ١٣٩٨/٠٤/٠٢عمل کیفریگزارش
2 | 1
as a general rule٠٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠٣/٣٠بعنوان یک قاعده عمومی و کلیگزارش
7 | 0
general rule٠٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠٣/٣٠قاعده عمومیگزارش
7 | 1
legal interest١١:٠٥ - ١٣٩٨/٠٣/٢٦بهره قانونیگزارش
2 | 0
parsimonious١٢:٤٣ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠مقتصدگزارش
5 | 1
sarcopenia١٩:٠٨ - ١٣٩٨/٠٣/١٧سارکوپنیگزارش
5 | 0
leisure traveller٢٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠٢/٣١مسافران تفریحیگزارش
7 | 0
marginal revenue٠٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٢/٣١درآمد نهاییگزارش
2 | 1
freelancer٠٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٨اصطلاحاً کسی که آزادکار میکنه، حتی یه مترجمگزارش
48 | 1
board of governors٠٩:٢٠ - ١٣٩٨/٠٢/٢٥هیئت حاکمگزارش
0 | 0
organization theory٢١:٤٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٩نظریه سازماندهیگزارش
0 | 0
memorial ceremony١٠:١١ - ١٣٩٨/٠٢/١٧جشن یادبودگزارش
2 | 1
public administration١٩:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٨مدیریت عمومیگزارش
7 | 1
قلم خوری١٣:١٣ - ١٣٩٨/٠١/٣١قابلیت رنگرزیگزارش
0 | 0
cream cheese١٨:١٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٧پنیر خامه ایگزارش
21 | 1
operant conditioning١١:٤٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٣شرطی سازی عامل اسکینر نظریه ای برای یادگیری و رفتار بیان نمود که به شرطی سازی عامل یا وسیله ای مشهور است در شرطی سازی کلاسیک ، حیوان منفعل یا مهار شد ... گزارش
53 | 1
visualization١٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٢بصریگزارش
16 | 1
credit default swap١٠:٤٧ - ١٣٩٧/١٢/٢٧تبادل افول اعتبارگزارش
2 | 1
discourse analysis١٥:٥٠ - ١٣٩٧/١٢/١٨تجزیه و تحلیل گفتمانگزارش
14 | 0
dividend١٨:٢٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٤سود تقسیمیگزارش
34 | 0
loved ones١٦:٣٨ - ١٣٩٧/١٢/٠١عزیزانگزارش
60 | 1
speaking٠٩:٤٨ - ١٣٩٧/١١/١٥speaking and listening گفت و شنودگزارش
16 | 2
agential١٥:٠٣ - ١٣٩٧/١١/١٣عامل دارگزارش
0 | 0
code book١٠:٥٠ - ١٣٩٧/١١/٠٨رمزنگاریگزارش
5 | 1
equitable remedy١٣:٣٠ - ١٣٩٧/١١/٠٧جبران خسارت عادلانهگزارش
2 | 0
microvessel١٢:٤٧ - ١٣٩٧/١١/٠٥ریزرگگزارش
0 | 0
cyberchondria٠٩:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/٣٠سایبرکندریاگزارش
9 | 2
moonshining١٩:١١ - ١٣٩٧/١٠/١٠تولید غیرقانونی مشروبگزارش
2 | 0
health care١١:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/١٠بهداشت و درمانگزارش
131 | 1
risk taking١٤:٥٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٢ریسک پذیری، خطر پذیری، مخاطره جوییگزارش
23 | 0
proactive١٤:٥٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٢رفتار غیر منفعلانه و پیشتازانهگزارش
41 | 1
aggressiveness١٤:٥٢ - ١٣٩٧/١٠/٠٢بصورت competitive aggressiveness جسارت در رقابتگزارش
18 | 1
proactiveness١٤:٥٠ - ١٣٩٧/١٠/٠٢کنش گرا بودن، کنش گرایی، کنش پذیریگزارش
12 | 0