منو
طاهر شریعت‌پناهی

طاهر شریعت‌پناهی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٦,٥٠٦
لایک
٦٦٧
لایک
دیس‌لایک
٨٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٥١٤
رتبه کل
درباره‌ی من:

مترجم و نویسنده

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٥٠٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥١٤
لایک
لایک
٦٦٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٩

موضوعیت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٣

همه شمول، همگان شمول

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٩

موضوعیت دار، دارای موضوعیت، موضوعیت مند، موضوعیت یافته be relevant: موضوعیت داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٠

خرابی به بار آوردن، آسیب به بار آوردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٨

[معنی فعلی دوم] نقش مهمی در چیزی/انجام کاری داشتن، نقش پررنگی در چیزی/انجام کاری ایفا کردن/داشتن، به انجام بهتر کاری کمک کردن، بر انجام بهتر کاری تأث ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.