دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٣٣٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٠٤
لایک
لایک
٧٥١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

معادل انگلیسی در اشعار کهن فارسی: winemaster، toastmaster، winebringer، wine steward/ stewardess

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

قوارۀ پارچه ( توپ پارچه: roll )

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٠

حجم نقدینگی

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
١

[گربه] بیدانجیری

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
١

گربۀ بیدانجیری ( بیدینجیلی )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.