برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

طاها ملک محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نداشتن دوست دختر یا دوست پسر و کسی که تنها باشد و معنی انگلیسی آن یعنی تک و تنها بودن یک فرد

١٣٩٩/١٢/٢٨
|

2 carbon dioxide ١٣٩٩/١٠/٢٩
|