دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦١,١٩٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧٠
لایک
لایک
٦,٤٨٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٨٢٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

راز، رمز، معما

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧

با بی دقتی از محل ممنوعه و خطرناک خیابان رد شدن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

مخفی کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩

گناه کار، مقصر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٧

جعل سند، سند سازی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.