دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٥,٩٤٧
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
He never does his share of the work around here.
دیدگاه
٠

او هیچ گاه سهم خود از این کار در این مکان انجام نمیدهد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.