دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٢١٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٠٧
لایک
لایک
١,٢٣٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

اختلاف طبقاتی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

نحس

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

To reduce or damage one's ego or pride; to humble or humiliate one غرور کسی رادرهم شکستن. کسی را تحقیر کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٣

نظر، عقیده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

نگه داشتن. . . he told me to hang on to this بهم گفت که این رو نگه دارم. . .

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I hate filling out these goddamn forms.
دیدگاه
١٣

از پر کردن این فرم های لعنتی متنفرم.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.