دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٦١٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٩٣
لایک
لایک
١,٠٠٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٩١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٦٨

شایع و رایج بودن

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢

نؤمیدی

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٦

مسلّط بر خود

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١٤

مشتاق

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١

غَرَضِ قریب

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.