برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سورن پرنداور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ژاو در زبان کُردی کلهری به معنی �چرخش، گشتن به دور خویش�است. ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

2 در کردی کلهری به ناهمواری‌های که روی سطوح� گرنج می گویند.اصطلاح گرنج گرنج نیز برای تاکید بیشتر این ناهمواری‌هاست. ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

3 میرخان در ادبیات کلهری جایگاه خاصی دارد. میرخان تخلص فردی است به نام خدابخش صالحی که اهل گیلانغرب است. ایشان خالق داستانهای طنز کُردی بود.سخنوری توان ... ١٣٩٩/١١/٢٣
|

4 در شهرستان گیلانغرب چهل‌مرد (چهل‌تن)یک تفرجگاه زیارتی است.و درمیان مردمان کلهر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ١٣٩٩/١١/٢٣
|

5
برقرار کننده نظم امنیت.
در زمان ارباب و رعیتی ،اربابان (حاکمان)برای هر منطقه ضابطی را تعیین می کردند که که موقع برداشت گندم سهم ارباب را تعیی ...
١٣٩٩/١١/٢٣
|

6 در زبان کُردی(کلهری) به انتخاب/انتخاب کردن وژانن یا هلوژانن می‌گویند.wežānen/hałwežānen ١٣٩٩/١١/٢٢
|

7 واژه کار در زبان کردی کلهری یک کاربرد متفاوت نیز دارد.معنای تعلق داشتن را می‌رساند.
مثال:
علی کار مه.( کار در این عبارت به نزدیک‌ترین کسی که فر ...
١٣٩٩/١١/٢٢
|