رومی

رومی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهخونه١٠:٠٨ - ١٣٩٧/١١/٢٥من عاشقتم نقی نقی پستهای خوب می زاری ممنون منم خواستم این هارو بگم house, home, room, point, squareگزارش
41 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهour١٧:٢٥ - ١٣٩٧/٠٩/١٨
• our house
منزل ما
193 | 9