دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٩٨٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٠٧
لایک
لایک
٦٠٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

جذابیت خود را از دست دادن

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

دورۀ رونق و شکوفایی

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

نرخ تغییرات کارکنان نرخ جا به جایی کارکنان

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

تکنولوژی/فناوری تحول آفرین تکنولوژی/فناوری برهم زننده

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٠

زمان حضور کاربر یا زمان توقف کاربر: مدت زمانی است که یک شخص برای نگاه کردن به یک صفحه وب بعد از کلیک کردن وی بر روی یکی از نتایج صفحه نتایج جستجو و ق ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.