منو
مریم صدری

مریم صدری

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٥,٣٠٠
لایک
٥٣٧
لایک
دیس‌لایک
٣٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٦١١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٣٠٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦١٠
لایک
لایک
٥٣٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

در جریان اطلاعات جدید قرار گرفتن به روز کردن/شدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

در سوگیری های شناختی به معنای "مُعَرِف گرایی" است.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

تخصص گرایی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

زمام امور را در دست گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

حس هدف

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.