برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سهیل خانعلی‌پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همرسانی
همرسانی‌ها
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

2 بنیادین ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

3 بنیادین ١٣٩٩/٠٢/١٠
|