دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٧٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦,٥٥٨
لایک
لایک
٣٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

یکی از ا ساتید دنیا ی جادوگری که در ساخت مدرسه مدرسه هاگوارتز نقش به سزایی داشت و بعد از ان نام یکی از گروه های همان مدرسع بنام این جادوگر ماهر ثبت شد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

یکی از بزرگترین مدراس علوم و فنون جادوگری در دنیا که قطعا ارزوی هر شخصی است که در انجا ادامه تحصیل بدهد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

مسابقه دویدن ( دو ) . . . . . . . . . یورتمه

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Since I started jogging I've lost three and a half inches from my waistline.
دیدگاه
٣

از وقتی که شروع کردم به دویدن سه سانت و نیم از حجم دور کمرم کم کردم

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.