دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٤٨٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,١٤٧
لایک
لایک
١٢٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

If you say that something is the done thing, you mean it is the most socially acceptable way to behave. در حالت منفی یعنی شایسته نیست و دور از ادب و ...

دیدگاه
٣

If you have a difficult situation on your hands, you have to deal with it: If the police carry on like this they'll have a riot on their hands. She ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

وقتی کلمه چندین معانی مختلف داشته باشد و با توجه به متن معنی آن فرق کند - بسیاری از فریزال ورب ها بسته به متن مربوطه معانی مختلفی دارند. مثلا کلمه pr ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

made - to measure clothes این کلمه متضاد off the peg میباشد یعنی لباس هایی که مخصوص یک فرد از قبل طراحی شده و برای ان فرد دوخته شده است که اغلب سلبر ...

دیدگاه
٠

To waste one's time or cause someone a great deal of confusion through deceitful, manipulative, or inexplicable behavior = یعنی الاف کردن کسی یا موش ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.