دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٨١٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٢٥٤
لایک
لایک
٢٨٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

در زمینه ی الکتروفورز و زیست شناسی به معنی ردیف ، خط یالاین آنتی بادی مورد نظر است ( در زمینه ی تثبیت ایمنی و الکترو فوری ) IgG protein lane جعبه ( ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

بی اساس ، سست و ضیف ، سست عنصر ، احمقانه Namby - pamby nonsense مزخرفات احمقانه ، چرندیات پوچ و بی اساس

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

اون ور تر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

برای اصرار کردن انجام کاری از یک فرد . ( ( . . . Go on , Madame Pomfery ) ) ( ( خواهش میکنم ( این کار رو بکن ) ، خانم پامفری. . . ) ) آدرس متن ف ...

دیدگاه
٠

سر و سامان دادن کارها The doctors told me I likely had six months to live, so I need to start putting my affairs in order now. دکتر بهم گفت احتمالا ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.