برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سینا توسکی

مترجم و مدرس زبان انگلیسی 🇬🇧

ID insta : Sina.toski

Email : sinatoski00@gmail.com 📥

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اطاعت / فرمانبرداری ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

2 منصرف کردن ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

3 غنی سازی ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

4 حقوق بگیر ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

5 عصبانی شدن ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

6 معاف از مالیات ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

7 بچه ها این کلمه میتونه بجایه کلمه ی shit استفاده شه . شدته بی ادبیش هم کمتره ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

8 جوانه گندم ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

9 تعمیرات ١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

10 کسی که همیشه لباسایه مد میپوشه حتی اگه بهش نیاد و مسخره به نظر بیاد . ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

11 بی رقیب ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

12 بهترین معنا بر اساس دیکشنری هایه معتبر : مخفیانه / غیر قانونی ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

13 یکی از معانیش :فیلم نامه

معانی دیگر ؛ حروف الفبا
١٣٩٩/٠٨/١٣
|

14 دقت کنید این معانی که دوستان اشاره کردن غلط است .
این یک اصطلاحه معنیشم میشه : شبا دیر خوابیدن و صبح ها زود بیدار شدن .
١٣٩٩/٠٨/١٣
|

15 به محل هایه اقامتی گفته میشه که صبحانه و یه وعده ی غذایی دیگه داده میشه . ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

16 قطاری که شمارو مستقیم میبره به مقصد .
بهش direct train هم میگن .
١٣٩٩/٠٨/١٣
|

17 بچه ها این واژه یه slang هست .
mule به کسی میگن که بهش پول میدن تا به صورت غیر قانونی مواد جابجا کنه بینه کشورا.
١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

18 دیرینه / عمیق / ریشه دار ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

19 اگه منظورمون داستان یا غیره باشه معنیه" پند" میده ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

20 کسی که نوشیدنی هایه الکلی نمیخوره بهش میگن teetotal ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

21 اِکیپ ١٣٩٩/٠٥/١٣
|

22 کسی که از لحاظه نظامی پایین ترین درجه رو داره ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

23 یکی از معانیه اصلیش میشه : تحسین کردن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

24 بحث داغ
بحثی که با خشونت دخیله
١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

25 یکی از معانیش میشه : تخم ماهی ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

26 کنترل جایی یا کسی رو به دست آوردن . ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

27 تنبیه فیزیکی دانش آموز ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

28 دقت داشته باشید بچه ها ! ترجمه ی این اصلاح طبق دیکشنری کمبریج میشه : تقریبا / کم و بیش ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

29 وصیت کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

30 وزیر امور خارجه ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

31 به حالتی میگن که دولت از مالیات هایی که میگیره واسه ی مردم خدمات فراهم میکنه . ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

32 سنگ کلیه ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

33 به معنی شکستن یا خراب کردن یه چیزی .
"دقت کنید این کلمه فقط در ایرلند استفاده میشه ن جایه دیگه "
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

34 این کلمرو فقط توو ایرلند استفاده میکنن نه جایه دیگه . به معنی" پیاده رو " ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

35 توو استرالیا معنی همون breakfast رو میده . ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

36 توو استرالیا میشه همون Hello !!!!! ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

37 صحبته کاری ! صحبتی که راجبه کار باشه ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

38 اشد مجازات ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

39 یکی از معانیش میشه : ماندن
hey dude ! you can hang around tonight
هی رفیق ! میتونی امشبو بمونی
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

40 تاثیر بد گذاشتن ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

41 دقت کنید بعضی جاها به معنی "خراب شدن" به کار میره ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

42 داد زدن / فرباد زدن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

43 برنامه ریزی کردن ١٣٩٩/٠١/١٠
|

44 بهانه اوردن ١٣٩٩/٠١/١٠
|

45 Get money to put into a business ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

46 از ترس (خشک زدن) ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

47 در یک قدمی مرگ بودن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

48 خوشحال بودن علارغم اتفاقای بد ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

49 بسیار خوشحال بودن / توو اسمانها بودم ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 wait on
• There are three servants to wait on the guests.
• سه خدمتکار برای سرویس دادن به مهمانها هستند
١٣٩٩/٠٢/١٠
|