دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٥,٤٤٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٦١
لایک
لایک
١,٥٥٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

اطاعت / فرمانبرداری

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

منصرف کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

غنی سازی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

حقوق بگیر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

عصبانی شدن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
There are three servants to wait on the guests.
دیدگاه
١٠

سه خدمتکار برای سرویس دادن به مهمانها هستند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.