دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٦٠٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٠٠٤
لایک
لایک
٣٨٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

در انگلیسی میشود "میم" ( Meme )

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٣

پایانه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

منبر ایوان بنگاه

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

داستان چبود ( چه بود ) چشد ( چه شد ) چکرد ( چه کرد ) چرفت ( چه رفت ) چامد ( چه آمد ) چفتاد ( چه افتاد )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

بنامیزد

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.