منو
فارسی را پاس بداریم.
ویژه

فارسی را پاس بداریم.

مکان تهران
عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١٠٢,٩٧٨
رتبه کل
٣٧
رتبه کل
لایک
١٠,٧٢٤
لایک
دیس‌لایک
٢,١٤١
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠٢,٩٧٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٧
لایک
لایک
١٠,٧٢٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,١٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٤٢

ظریف، ماهرانه، نامحسوس

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠٠

حدسی تقریبی کلی ناهموار

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٠٤

در نظر گرفتن مد نظر قرار دادن در نظر داشتن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩٨

قابلیت بالقوه ( نتایج ) ممکن یا احتمالی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩٢

دستاورد سهم نقش رهاورد

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.