دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٥,٩٩٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٥٧
لایک
لایک
١,٦٣٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٩

زیست فناوری

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤

forget past disagreements or faults and make a fresh start. to start a new and better way of behaving, forgetting about any bad experiences in the p ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١

بله قربان گو

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥

بازار دست نخورده

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٣

فکسنی دربه داغون کوچک

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.