دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٢٩٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٩٣
لایک
لایک
٩٩٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٣٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٨

رقص. . . . دست افشانی. . . . پایکوبی. . . .

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٩

دختر.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩

جت. . . . چیزی که مثل برق و باد سرعت دارد. . . .

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٨

دست زدن. . . . کف زدن. . . . کف زنی. . . . دو دست را به هم زدن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

خانه و کاشانه Home همانHouse است

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.