برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حسین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رقص....دست افشانی.... پایکوبی.... ١٣٩٧/١٢/١٧
|

2 دختر. ١٣٩٧/١٢/١٧
|

3 جت....چیزی که مثل برق و باد سرعت دارد....
١٣٩٧/١٢/١٦
|

4 دست زدن....کف زدن....کف زنی....
دو دست را به هم زدن
١٣٩٧/١٢/١٦
|

5 خانه و کاشانه
Home همانHouse است
١٣٩٧/١٢/١٦
|

6 اقامتگاه ١٣٩٧/١٢/١٦
|

7 باران....بارش....بارندگی....باریدن....
بارون اومدن
١٣٩٧/١٢/١٥
|

8 حقیقت....حقیقتا....درحقیقت ١٣٩٧/١٢/١٥
|

9 واقعاً....جدا....جدی.... واقعی....
به راستی....راستی
وقتی آدم از چیزی تعجب میکند، از این کلمه استفاده میکند
١٣٩٧/١٢/١٥
|

10 جشن....بزن و بکوب....جشن.... پایکوبی....مهمانی ١٣٩٧/١١/٢٩
|

11 دیدن....مطالعه..... تحقیق....یاد گرفتن ١٣٩٧/١١/٢٩
|

12 شبانگاه..... هنگام شب..........شب ١٣٩٧/١١/٢٩
|

13 🐈 گربه.....حیوانی ملوس.....یک حیوان چهارپا ١٣٩٧/١١/٢٩
|

14 خوابیدن. خواب. ١٣٩٧/١١/٢٥
|

15 رنگ.......رنگ آمیزی ١٣٩٧/١١/١٠
|

16 نقاشی کردن ١٣٩٧/١١/١٠
|

17 شهربازی ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

18 خواستم چیزی ....... خواسته ها ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

19 نیازمند .....نداری ١٣٩٧/١٠/١٩
|

20 مربع ١٣٩٧/١٠/١٩
|

21 چهارضلعی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

22 گلدان ......جای گل.......ظرف ١٣٩٧/١٠/١٩
|

23 خواندن یک چیزی مثل روز نامه
مطالعه
١٣٩٧/١٠/١٩
|

24 عمو عمه خاله دایی ١٣٩٧/١٠/١٢
|

25 پیدا کردن ، یافنن ، گشتن ، ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

26 زنگ تفریح ،موقع استراحت ، وقت استراحت ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

27 صحبت نکنید، ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

28 نگاه کنید ،به خاطر داشته باشید ، متوجه شید، توجه کنید ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

29 رنگ نارنجی. نارنج. پرتغال. نارنگی. ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

30 برادر. داداش. از اعضای خانواده ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

31 کارگردان، مدیر، رئیس،کسی که دوربین و بازیگران را کنترل میکند ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

32 هنرپیشه،هنرمند،بازیگر مرد،هنرپیشه مرد، ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

33 مدیر ، کسی که چیزی را مدیریت می کند ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

34 قهرمان ، شجاع، دلیر ، دلاور ، اسطوره ، ناجی ، ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

35 بد ، اهریمن،احمق،دیوانه ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

36 پدر ،باباجان،Dadهمانfather است ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

37 خودت ،شما،خودت را ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

38 مسابقه کشتی کج ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

39 رویال رامبل ١٣٩٧/٠٩/١٨
|