منو
ناشناس

ناشناس

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
١,٠٩٤
لایک
١١٥
لایک
دیس‌لایک
٢٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٢٩٨
رتبه کل
درباره‌ی من:


به نام خدا
تاربرگ تازه، تاربرگ پیشینم را از دست دادم. می‌توانید ((شکر)) را جست‌وجو بکنید تا آن را ببینید.
________________________________________________
در نگرهایم به‌شَوَند (دلیل) نبود نشانۀ گفتاورد دو کمانک پیاپی را به‌کار می‌برم.
________________________________________________
برگۀ نگرهایم را وامی‌رسم؛ بااین‌روی، اگر می‌شود از ره‌گذر رایانامه مرا از پاسخ‌دهی‌تان به نگرم بیاگاهانید.
________________________________________________
رایانامه:nashenas.frabadis@gmail.com

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٠٩٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٢٩٨
لایک
لایک
١١٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٦

محمد حسن دوست، فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، پوشینۀ ( جلد ) نخست، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۳، رویه های ( صفحه های ) ۱۰۶ و ۱۰۷

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٥

محمد حسن دوست، فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، پوشینۀ ( جلد ) دوم، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۳، رویۀ ( صفحۀ ) ۶۵۱

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٦

پان ها، به نگرم بهتر است که بپندارید همۀ واژگانی که یکی از وات ها ( حرف ها ) را دارند، برای زبان قوم شما است؛ این گونه خودتان و ما را از این ریشه یاب ...

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٤

محمد حسن دوست، فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، پوشینۀ ( جلد ) نخست، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۳، رویۀ ( صفحۀ ) ۲۶۲

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

و همچنین ریشه شناسی این واژه از:محمد حسن دوست، فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی، پوشینۀ [=جلد] دوم، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۳، رویه های [صفحه های] ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.