دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٠,٣٠٩
لایک
لایک
١٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

Everyone shop

دیدگاه
٠

Unique shop

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Their baby began to walk at eleven months of age.
دیدگاه
٢

نوزاد آنها در یازده ماهگی شروع با قدم گذاردن کرد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.