منو
شنان احمدی

شنان احمدی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١٠٠
رتبه کل
٩,١٣١
رتبه کل
لایک
١٢
لایک
دیس‌لایک
١٠
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩,٠٤٠
لایک
لایک
١٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

Everyone shop

دیدگاه
٠

Unique shop

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Their baby began to walk at eleven months of age.
دیدگاه
٢

نوزاد آنها در یازده ماهگی شروع با قدم گذاردن کرد

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.