دکتر محمدشکیبی نژاد

دکتر محمدشکیبی نژاد https://professionals. justia. com/profile/dr - mohammad - shakibi - nejad - 1508238

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهانسیترال٠٢:٣٣ - ١٤٠١/٠٢/١٧موضوع این کلمه بمعنی چهارچوب داوری های و احکام برای اجرای تعهدات تجاری و یکپارچگی عقود و تعهدات بین الملل چه بصورت فیزیکی چه بصورت الکترونیکی بشرح ذ ... گزارش
14 | 0
سازمان امنیت و همکاری اروپا٢١:٣٢ - ١٤٠١/٠٢/١٣Organization for Security and Co - operation in Europe یا به اختصار OSCE ) بزرگترین سازمان بین دولتی یا بین المللی حول مسائل امنیتی است. فعالیت های آ ... گزارش
25 | 0
روانشناس زرد٢١:٠٦ - ١٤٠١/٠٢/٠١روان درمانگر ها یا روانشناس هایی که بیشتر از آنکه افراد را درمان کنند بدنبال �تجارت و درآمد�هستند. این گروه نیز بمانند بسیاری از سندیکاها و گروه های ... گزارش
34 | 0
جنایت علیه بشریت٠٤:٣٢ - ١٤٠١/٠١/٢٨جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی با الهام از کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل اول الحاقی 1977 مواد ۲ لغایت ۸ کنوانسیون ژنو کلمات�Genocide مشتق مصدر Genos ... گزارش
44 | 0
involuntary manslaughter٠٣:٣٧ - ١٤٠١/٠١/٢٨قتل غیر عمد تعریف کوتاه مهم:: به مرگی که نوعا با قصد وانگیزه و هدف برای کشته شدن یا مرگ فرد قتل غیر عمد است.گزارش
46 | 0
ثبت اطلاعات سجل احوال و هویت١٤:٢٢ - ١٤٠١/٠١/٢٥Booking Department توضیح مهم: کلیه این اسناد در ارگانهای مهم دولتی و قانونی ذیصلاح صادر میشود. نگاه کنید:گزارش
67 | 0
source point٠٤:٣٧ - ١٤٠١/٠١/٢٥کلیه دانشمندان و اندیشمندان از قرن ها قبل از میلاد مسیح بمانند:: ارسطو سقراط افلاطون ارشمیدس تا قرن 15 - 26 بعد که دانش و علم بگونه دیگری تعریف شد بد ... گزارش
64 | 0
science or knowledge٢٣:٤٩ - ١٤٠١/٠١/٢٣منشاء اصلی علم دانش است که دانشمندان Postmodernism بامغلطه دانش را همان علم میدانند اما موضوع که از قرن 15 ببعد از گالیله نیوتن ژان ژاک روسو جان لاک ... گزارش
69 | 0
jcpoa٠٣:٣٤ - ١٤٠١/٠١/٢١در ادامه تکمیل ترجمه و توضیح دوستان بشرح آتی خواهید خواند: JCPOA مخفف انگلیسی عبارت �برنامه جامع اقدام مشترک� یا همان �توافق جامع اتمی� است که به �ب ... گزارش
74 | 0
widespread dust٢٠:٣٣ - ١٤٠١/٠١/٢٠زیر گرد و غبار گسترده طوفان شن با وسعت زیاد این دوکلمه از زبان آلمانی یا آنگل مستق گیری شده. Weit verbreiteter Staubگزارش
76 | 0
survive٠٧:٠٨ - ١٤٠١/٠١/١٧گرچه تمام ترجمه ها به نوعی صحیح و بااهمیت است اما کوتاه سخن. . ! روزمردگی یا روزمرگی بمانند یک خط که از نقطه ایی شروع و تا ابد ادامه دارد زندگی بسیا ... گزارش
92 | 1
رای وحدت رویه قضایی٢١:٣٢ - ١٤٠١/٠١/١٦General resolution of Legal بصورت کوتاه و منجز هرگاه آرا محاکم عالی چه کیفری چه حقوقی درباره یک موضوع و طرح دعوی با همدیگر باهم دچار اصطکاک و ناهمخوا ... گزارش
90 | 0
تاخیر غیر موجه٢١:٢٧ - ١٤٠١/٠١/١٦Undue delayگزارش
85 | 0
ارزشیابی مدارک٢١:٢٢ - ١٤٠١/٠١/١٦Evidentary documentsگزارش
85 | 0
پای بند پلیس٠٠:٠١ - ١٤٠٠/١٢/٢٩Police electronic binding باتوجه به قوانین و مقررات تادیبی و محرومیت اجتماعی در کل جوامع دنیا از این نوع مجازات های جایگزین حبس و مجازات های سنگین ا ... گزارش
106 | 0
holder via due holder agency by carrier act١٢:٣٢ - ١٤٠٠/١٢/٠٨Holder via due Holder agency by carrier act یکی از مهم ترین موضوعات قابل بحث در دوره کارشناسی ارشد و دکترا حقوق خصوصی بازرگانی اقتصادی و زیر مجموعه ... گزارش
124 | 0
chicken game theory٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٨نظریه ( Chicken Game Theory ) حوزه ای از ریاضیات کاربردی واقتصادی نظری است که در بستر علم اقتصاد توسعه یافته و به مطالعه رفتار راهبردی بین عوامل عقلا ... گزارش
161 | 0
انجمن ماکس پلانک٠٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥بهتراست بگوییم پژوهشگاه عالی تخصصی و فوق تخصصی بنیاد بین الملل ماکسزپلاکنت یکی از 20 پژوهشگاه های برتر در کل دنیا بشرح توضیحات فوق الذکر در علوم انسا ... گزارش
163 | 0
executive٠٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣ضمن تایید ترجمه ها باید توجه داشت که این کلمه به تنهایی فقط معنا اجرایی میدهد و نه مدیر اجرایی و. . . . در هر اداره و شرکت و نهاد و بنیاد. . . الخ یع ... گزارش
172 | 1
ارمان شهر٠١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٨/٣٠Utopia یا آرمانشهر یا ناکجا آباد با عنایت به تعاریف مختلف در فلسفه علم و معرفت شناسی و حکمت شناسی رفتاری همچنانکه دوستان بیان نمودند اما باید از این ... گزارش
177 | 0
استوار نامه٠٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٨/٢٤طبق ماده ۱ - ۲ - ۳۰ - ۵۵ باعنایت از کنوانسیون وین بعداز بالاترین وزیر خارجه نماینده تام الاختیار که حق رای در سازمان بین الملل وکرسی دارند, بشرط پذیر ... گزارش
170 | 0
critical٢١:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠ضمن تایید و تصدیق صحت الصدور کلیه ترجمه ها توجه کنید در یک جمله: در زمان فورس ماژور از این کلمه که Adverb هست بصورت مثال جمله زیر استفاده میکنند: No ... گزارش
182 | 0
certically٢١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠به اوضاع و احوال بسیار بد وضروری که Force Major� باشد مثل سقوط هواپیما یا زلزله یا سیل یا آتی سوزی نگهانی بمانند جمله زیر بهرمند میشوند: Now my is i ... گزارش
177 | 0
germany٠٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥معنی کلمه Gremany or Grman هست برمیگردد تاریخ تمدن امپراطوری ایران زمین و تمدن ۹۵۰۰ ساله Aria ها بدین معنا که این کلمه از به ترتیب از Greman>Arman>I ... گزارش
193 | 1
politicallers govermancy٢١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠بصورت کلی به افرادی که باهرنظام و باهر کمیت و کیفیت رهبران سیاسی مترادف Leeders در ادبیات علوم سیاسی و حقوق و روابط بین الملل استفاده میشود. نگاه کن ... گزارش
189 | 1
accommodation٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٤پیشنهاد میشود این کلمه پیچیده و مخلوط را با کلمات دیگر استفاده و ترجمه نمایید چرا که تطابق و همسان سازی نیز وجود دارد نگاه کنید: Accommodation via Pr ... گزارش
200 | 1
نیما٢٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٠باتوجه به اینکه زمان تولد مرحوم فقید استاد علی اسفندیاری در زمان خوشه در عقرب از نظر علم Astrophysics یا علم فیزیک اخترشناسی بصورت داس و کماندار بزرگ ... گزارش
184 | 1
paradigm٢١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩معنی دقیق پارادایم که اولین بار افلاطون و سالها بعد ابوعلی سینا و به هگل و ساتر و توماس کوهن هرکدام بصورت مدلهای مختلف بیان کردند که بهترین و روان تر ... گزارش
202 | 1
autorit٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩این کلمه مشتق از کلمه Authorityمشتق از فلسفه علم و روانشناسی و علوم سیاسی و حقوق استفاده در مقابلAnarchismو مصدر مشتق کلمه Anarch بمعنای حکومت یا دول ... گزارش
193 | 1
situation١٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥این کلمه که بسیار پر استفاده هست و مصدر ومشتق گیری و آوا شناسی شده دقیقا از کلمه Situat به ترتیب از ��کلمه جالب Estate>>> Ένταλπτυα هست. . . مهم ترین ... گزارش
200 | 1
masquerade٠١:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢ضمن صحت الصدور ترجمه ها اصولاً این کلمه که متناسب با کلمات بشرح زیر است: Disguise Guise Sagacity لطفاً دقت کنید که گرچه این کلمه Mix و مشتق از Mask ا ... گزارش
198 | 1
accentuate٢٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠١دوستان عزیز با سلام و تشکر از دقیق ترجمه و برگردان کردن کلمه وچه بسا جملات بسیار مفید اما دوستان عزیز. . . . . !!! چرا مصدر ومشتق گیری و ارجاع دهی کل ... گزارش
198 | 1
singularity١٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢دوستان عزیز ضمن صحت الصدور ترجمه دقیق شما , شایان ذکر است که :نظریه شتاب در فلسفه علم قبل از توضیح و پیشنهاد مرا بیاد دکترین Hybrid Theory Philosophy ... گزارش
232 | 1
over act of kill٠٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤برگردان این جمله برعکس کلمه ب کلمه بشرح ذیل است: شروع به جرم و جنحه ب قصد قتل عمد Reference: https://code. dccouncil. us/dc/council/code/sections/ ... گزارش
212 | 1
miseria legalision٠٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠این دوکلمه یا جمله بمعنای کلی ( محرومیت اجتماعی جایگزین حبس ) بصورت کلی از طریق قضایی دادنامه اصدار و از طریق مراجع ذیصلاح اجرا میگردد. این جمله نیز ... گزارش
225 | 1
گفتن٠٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٥پیشنهاد میشود میگردد منصرف از بیان کلمه VOC OR VOX بهتر است اول زبان آلمانی را توضیح و بشرح ذیل برای تولید و توسعه علمی بیان نمایید: V اول در زبان آل ... گزارش
230 | 1
ad hoc٠٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٥این کلمه بارهاوبارها در دوره کارشناسی ارشد تا پسا دکترا در کتابهای Black Law, Law Made Simple, GSCE LAW VI, XXIII از زبان لاتین وام گرفته شده ومستفاد ... گزارش
228 | 0
idioten test٢٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٣iDioten Test تست حماقت یا سفاهت Der neue "Idiotentest" : die medizinisch - psychologische Untersuchung ( MPU ) nach � 3 StVZO ; Testverfahren, Fallen ... گزارش
232 | 0
thunderstorm١٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢با توجه به توضیحات علوم پایه این کلمه دو قسمتی The brief electrical storm یعنی: توفان با رعد و برق به نظر می رسد قسمت اول کلمه یعنی THUNDER مستق از ... گزارش
246 | 0
exchange visitors program research assistan١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣١نوعی ویزای دیداری برای تحصیلات پژوهشی تحصیلات تکمیلی وعالی بمعنای ۳/۴از کل شرکت در کلاسهادانشگاه این نوع ویزا که F1, F2, M1, J1 بشرح ذیل Exchange Vis ... گزارش
239 | 0
gpa١٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣١General Point Average یا میانگین معدل کل در تمامی کشورهایی که سیستم آموزش عالی مانند ایران بمانند آمریکا استرالیا نیوزیلند اسکاتلند و بعضاً دانشگاهها ... گزارش
246 | 0
توران١٤:١٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨با تشکر از توسعه تولید علمی و تاریخی و زبان فارسی یاپارسی بعنوان پانویس تکمیل میکند: ۱ - https://commons. m. wikimedia. org/wiki/File:Iran_Turan_map ... گزارش
264 | 0
مازندران١٤:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨با سلام وادب ب دوستان شمالی و تحصیلکرده . . . عزیزان بدون تعارف و مماشات و تساهل و Dogmatic بی معنا فقط دقت کنید و حتما Searching via R&D کنید: ماز ... گزارش
253 | 1
ماهوى١٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٨مقدمه: دوستان ارجمند با سلام. دوستان عزیز . . ! یک کلمه بصورت مثال بشرح آتی که بسیار مورد استفاده است و متاسفانه در محاکم عالی و کمیسیون عالی تمیز ... گزارش
246 | 0
invoice٠٠:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/١٧هر نوع سند عادی تجاری و بازرگانی اعم از: حواله یا ب کلام قدیم بازار بیجک یا سیاق یا بلیان کنار کله Bill وارد زبان فارسی شده و فته یا سفته و چک یا Che ... گزارش
269 | 0
invoice membershipment٢٣:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/١٦حق عضویت تخصصی و حرفه ایگزارش
264 | 0
beaufort١٧:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/١٦Beaufort علامت و نام خاص برای نشان دادن فشار هوا و باد بوسیله سن فرانسیسکو کاپیتان قرن۱۶ - ۱۷ اختراع و تاامروز نیز استفاده میگردد. . . . . The storm ... گزارش
269 | 0
punishment١٥:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٣دوستان عزیز توجه کنید: ۱ - مجازات با تادیب ونتبیه بسیار فرق دارد ۲ - بعضی از دوستان بدون آوردن جمله ایی بحد یقیین که نشان دهنده ان هست که Penaltyمعنا ... گزارش
290 | 1
نریشن١٤:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٣نریشن یا روایت گویی یا بزبان ساده نقالی پیشنهاد میشود این جمله را با دقت دوستان بخوانند واگر تمایل داشتند باتمرکزبرهدف تولیدوتوسعه محتوا علمی جامع تخ ... گزارش
274 | 0
ولرم١٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٢Velarm مترداف با کلمات بشرح ذیل: Lukewarm, Tepid, Warmish مصدرمشتق ازکلمه Wėl�rrma�s هست و دراصل بمعنای تب سنجی برای دمای بدن در هلند وفرانسه اولین ... گزارش
283 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهgermany٠٠:١١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣
• Hilter ruled Germany for only 12 years.
باتوجه به جمله و ترجمه موضوع کلمه GERMAN بود نه هیتلر و امثال . . ؟!
44 | 0