سحر نجات پور

سحر نجات پور 🍎 دانشجوی تغذیه و رژیم درمانی
🏤 علوم پزشکی یاسوج

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهt2dm٠١:٥٣ - ١٤٠١/٠٩/١٥Diabetes mellitus type 2 دیابت نوع ۲گزارش
0 | 0
if٠١:٤٦ - ١٤٠١/٠٩/١٥Intermittent Fasting روزه داری متناوب نوعی رژیم غذایی است.گزارش
0 | 0
pal٢١:٥٩ - ١٤٠١/٠٩/١٤Physical activity level سطح فعالیت فیزیکیگزارش
0 | 0
tft٢١:٥١ - ١٤٠١/٠٩/١٤T3 و T4 و TSHگزارش
0 | 0
pomc٢٠:٤٠ - ١٤٠١/٠٩/١٤هورمون آدرنوکورتیکوتروپین ( ACTH ) با نماد POMC هورمونی است با 39 اسید آمینه که اغلب به دنبال کاهش سطح گلوکوکورتیکوئیدها یا افزایش نیاز بدن در مواردی ... گزارش
0 | 0
اکسینتیک١٩:٣٨ - ١٤٠١/٠٩/١٤Oxyntic سلول های پریتال یا جداریگزارش
0 | 0
igf1١٩:٣٥ - ١٤٠١/٠٩/١٤Insulin like Growth Factor - 1 فاکتور رشد شبه انسولین - ۱ یا سوماتوستاتین C هورمونی است که به همراه هورمون رشد، موجب رشد طبیعی استخوان ها و بافت ها ... گزارش
0 | 0
سوماتوستاتین١٩:١٠ - ١٤٠١/٠٩/١٤هورمونی است که از هیپوتالاموس و سلول های دلتای جزایر لانگرهانس پانکراس ترشح می شود. عملکرد: مهار ترشح هورمون رشد از هیپوفیز مهار ترشح ترشحات پانکراس ... گزارش
0 | 0
uwl١٥:٢٤ - ١٤٠١/٠٩/١٤Lose unwanted weight کاهش وزن های ناخواستهگزارش
0 | 0
bed١٥:٢٠ - ١٤٠١/٠٩/١٤Binge Eating Disorder اختلال پرخوریگزارش
0 | 0
acth١٤:٥٩ - ١٤٠١/٠٩/١٤هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک Adrenocorticotropic Hormone که سبب تحریک تولید کورتیزول می شود.گزارش
2 | 0
prh١٤:٥٦ - ١٤٠١/٠٩/١٤Prolactin releasing hormone هورمون آزادکننده پرولاکتینگزارش
2 | 0
crh١٤:٥٤ - ١٤٠١/٠٩/١٤Corticotropin - releasing hormone هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین ( مثل کورتیزول )گزارش
2 | 0
gte١٢:٣٠ - ١٤٠١/٠٩/١٤Green Tea Extract عصاره چای سبزگزارش
2 | 0
مقاومت به انسولین٠١:٥٣ - ١٤٠١/٠٩/١٤زمانی اتفاق می افتد که سلول های ماهیچه ها، چربی و کبد آن طور که باید به انسولین، پاسخ نمی دهند. یعنی انسولین تولید می شود ولی سطح قندخون پایین نمی ر ... گزارش
2 | 0
akt٠١:٠٩ - ١٤٠١/٠٩/١٤پروتئین کیناز بی ( Protein kinase B ) که با نام Akt هم شناخته می شود، یک پروتئین کیناز اختصاصی سرین/ترئونین است که نقش مهمی در چندین فرایند سلولی نظی ... گزارش
2 | 0
b10٠٠:٣٣ - ١٤٠١/٠٩/١٤پارا آمینو بنزوئیک اسید ( PABA )گزارش
2 | 0
وارفارین٠٠:٤٣ - ١٤٠١/٠٩/١٤تداخلات: مکمل ها: L - کارنیتین کیتوزانگزارش
2 | 0
b11٠٠:٣٤ - ١٤٠١/٠٩/١٤سالیسیلیک اسیدگزارش
2 | 0
b8٠٠:٣٣ - ١٤٠١/٠٩/١٤اینوزیتولگزارش
2 | 0
b4٠٠:٣٢ - ١٤٠١/٠٩/١٤آدنین قبلا جزو ویتامین ها بود ولی الان نهگزارش
2 | 0
maoi٢٢:١٩ - ١٤٠١/٠٩/١٣Mono Amine Oxidase Inhibitors مهارکننده های مونوآمین اکسیداز دسته ای از داروهای ضد افسردگی هستند که به دلیل عوارض جانبی و تداخل های دارویی خطرناکشان ... گزارش
2 | 0
dka٢٠:٣٥ - ١٤٠١/٠٩/١٣کتواسیدوز دیابتی یک عارضه جدی دیابت نوع 1 و بسیار کمتر عارضه دیابت نوع 2 است. زمانی اتفاق می افتد که قند خون بسیار بالا باشد و مواد اسیدی به نام کتون ... گزارش
2 | 0
انورکسیژنیک٢٠:٢٦ - ١٤٠١/٠٩/١٣Anorexigenic 📍هورمون های کاهش دهنده ی اشتها: کوله سیستوکینین ( CCK ) انسولین پلی پپتید پانکراسی ( PP ) آدیپونکتین آمیلین لپتین پپتید ترشح کننده ... گزارش
2 | 0
اورکسیژنیک٢٠:٢٤ - ١٤٠١/٠٩/١٣📍هورمون های افزایش دهنده ی اشتها: گرلین سوماتوستاتین ( SST ) 📍دارو های افزایش دهنده ی اشتها ( مورد تائید FDA ) : کورتیکواستروئید ها سیپروهپتادین ... گزارش
2 | 0
orexigenic hormones٢٠:٢٣ - ١٤٠١/٠٩/١٣هورمون های افزایش دهنده ی اشتها: گرلین سوماتوستاتین ( SST )گزارش
2 | 0
anorexigenic hormones٢٠:٢١ - ١٤٠١/٠٩/١٣هورمون های کاهش دهنده ی اشتها: کوله سیستوکینین ( CCK ) انسولین پلی پپتید پانکراسی ( PP ) آدیپونکتین آمیلین لپتین پپتید ترشح کننده گاسترین ( GRP ) ... گزارش
2 | 0
gip٢٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٩/١٣Gastric inhibitory polypeptide پلی پپتید مهاری معده توسط سلول های K در دوازدهه و ژژنوم ترشح می شود. باعث کاهش ترشح اسید معده می شود. چون یک اینکرتی ... گزارش
2 | 0
glp 1٢٠:٠١ - ١٤٠١/٠٩/١٣Glucagon Like Peptide - 1 پپتید شبه گلوکاگون ۱ از سلول های L روده ها، سلول های آلفا پانکراس و ساقه مغز ترشح می شود. یک اینکرتین هورمون است پس با تح ... گزارش
2 | 0
اترواستاتین١٩:٥٧ - ١٤٠١/٠٩/١٣آتورواستاتین ( به انگلیسی: Atorvastatin ) که با نام تجاری لیپیتور نیز فروخته می شود، یک داروی استاتینی است که برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی د ... گزارش
2 | 0
dpp١٤:٤٤ - ١٤٠١/٠٩/١٣Dipeptidyl peptidase دی پپتیدیل پپتیدازگزارش
2 | 0
ghrh١٣:٤٧ - ١٤٠١/٠٩/١٣Growth Hormone Releasing Hormone هورمون آزادکننده هورمون رشدگزارش
2 | 0
sst١٣:٢٨ - ١٤٠١/٠٩/١٣Somatostatin سوماتوستاتینگزارش
5 | 0
oxyntomodulin١٣:٢١ - ١٤٠١/٠٩/١٣اکسینتومدولین هورمونی با ۳۷ اسید آمینه است که در روده بزرگ یافت می شود و به وسیله سلول های پاریتال یا جداری معده تولید می شود. این هورمون باعث سرکوب ... گزارش
2 | 0
grp١٣:١٢ - ١٤٠١/٠٩/١٣Gastrin Releasing peptide این هورمون برای اولین بار از پوست دوزیستان کشف شد و از راه تحریک عصب واگ و وجود فرآورده های حاصل از هضم پروتئین افزایش می ... گزارش
2 | 0
PP١٣:٠٦ - ١٤٠١/٠٩/١٣Pancreatic polypeptide پلی پپتید پانکراسیگزارش
2 | 0
cck١٣:٠٠ - ١٤٠١/٠٩/١٣Cholecystokinin کوله سیستوکینینگزارش
2 | 0
mcr١٢:٥٣ - ١٤٠١/٠٩/١٣Melanocortin Receptors گیرنده های ملانوکورتینگزارش
2 | 0
agrp١٢:٥٠ - ١٤٠١/٠٩/١٣AgRP: Agouti - Related Protein پروتئین مرتبط با آگوتی: معمولاً با گرسنگی فیزیولوژیکی فعال می شوند تا رفتار تغذیه ای را تحریک کنند.گزارش
5 | 0
cart١٢:٤٥ - ١٤٠١/٠٩/١٣Cocaine and Amphetamine - Regulated Transcript رونوشت تنظیم شده توسط کوکائین و آمفتامین که در پاداش، تغذیه و استرس نقش دارد.گزارش
2 | 0
arc١٢:٣٧ - ١٤٠١/٠٩/١٣Arcuate nucleus هسته کمانیگزارش
2 | 0
درناژ٢٣:٥٢ - ١٤٠١/٠٨/٢٧خشک کردن و تخلیه عفونتگزارش
2 | 0
انژیوژنز٢٣:٢١ - ١٤٠١/٠٨/٢٧رگ زاییگزارش
2 | 0
تری گلیسرید متوسط زنجیر٢٢:٠٦ - ١٤٠١/٠٨/٢٧Medium Chain Triglyceride تری گلیسرید های متوسط زنجیر شامل اسید کاپریلیک ( ۶۰٪ ) و اسید کاپریک ( ۴۰٪ ) از روغن نارگیل و گاهی پالم استخراج می شود. ... گزارش
5 | 0
mct٢٢:٠٦ - ١٤٠١/٠٨/٢٧Medium Chain Triglyceride تری گلیسرید های متوسط زنجیر شامل اسید کاپریلیک ( ۶۰٪ ) و اسید کاپریک ( ۴۰٪ ) از روغن نارگیل و گاهی پالم استخراج می شود. ... گزارش
5 | 0
sg٢٠:٣٧ - ١٤٠١/٠٨/٢٧sleeve gastrectomy جراحی اسلیوگزارش
2 | 0
nash٢٠:٢٨ - ١٤٠١/٠٨/٢٧استئاتو هپاتیت غیر الکلی برخی از افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی ممکن است به استئاتوهپاتیت غیر الکلی ( NASH ) مبتلا شوند، یک شکل تهاجمی از بیماری ک ... گزارش
2 | 0
استئاتوهپاتیت غیر الکلی٢٠:٢٧ - ١٤٠١/٠٨/٢٧برخی از افراد مبتلا به کبد چرب غیر الکلی ممکن است به استئاتوهپاتیت غیر الکلی ( NASH ) مبتلا شوند، یک شکل تهاجمی از بیماری کبد چرب، که با التهاب کبد م ... گزارش
5 | 0
استئو ارتریت٢٠:٢١ - ١٤٠١/٠٨/٢٧آرتروز زانوگزارش
2 | 0
npi٢٣:٥٧ - ١٤٠١/٠٧/٢٩National Provider Identifier شناسه ارائه دهنده خدمت ملیگزارش
5 | 0