برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ali Shahedi

Ali Shahedi Ali Shahedi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شعاع کشتار یک سلاح, قدرت عملکرداسلحه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

2 کمتر توجه شده,کنارگذاشته شده, به حاشیه رفته ١٣٩٩/٠١/١٣
|

3 پیرو, طرفدار,دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

4 شفافیت ١٣٩٩/٠١/١٣
|

5 مغرور, ازخودراضی, خودشیفته,خودپسند ١٣٩٩/٠١/١٣
|

6 تضمین کردن, ضامن بودن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

7 شکست, گریز, فرار ١٣٩٩/٠١/١٣
|

8 خرابکار, برانداز ١٣٩٩/٠١/١٢
|

9 راه اندازی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

10 بقا, پایایی,دوام ١٣٩٩/٠١/١٢
|

11 معاهده کاهش سلاح های راهبردی
این سرواژه است
Strategic Arm Reduction Treaty
١٣٩٩/٠١/١٢
|

12 موشک هسته ای قابل نشانه گیری چند کلاهکه ١٣٩٩/٠١/١٢
|

13 مستقل, خودگردان ١٣٩٩/٠١/١٢
|

14 مذبوحانه, جانکاه ١٣٩٩/٠١/١٢
|

15 قدرت تلافی بعد از حمله اتمی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

16 سر واژه است: موشک بالستیک قاره پیما
Intercontinental Balestic Missile
١٣٩٩/٠١/١٢
|

17 خلع سلاح ١٣٩٩/٠١/١٢
|

18 حمله غیرمترقبه, حمله ناموفق ١٣٩٩/٠١/١٢
|

19 ضد زیردریایی ١٣٩٩/٠١/١١
|

20 نیروهای باقی مانده, نیروهای پایدار ١٣٩٩/٠١/١١
|

21 مستقر در زاغه مهمات ١٣٩٩/٠١/١١
|

22 وسیله, طریقه, طریق, راه, شیوه, روش,پول, ثروت, دارایی, مال, امکانات مالی, استطاعت, وسع, درامد ١٣٩٩/٠١/١١
|

23 هدایت ناوبری موشک در حال پرواز ١٣٩٩/٠١/١١
|

24 نگرش ماشینی که بیشتر در علوم هوش مصنوعی و کامپیوتر ها و برنامه ریزی های علمی, فنی ونظامی و ....کاربرد دارد ١٣٩٩/٠١/١١
|

25 وابسته به جغرافیای سیاسی, سیاسی-جغرافیایی ١٣٩٩/٠١/١١
|

26 در متون اطلاعاتی و امنیتی: جاسوسی ١٣٩٩/٠١/١١
|

27 در جنگهای نظامی و اتمی : مدار و حلقه افندی و پدافندی, رابط بین ابزار هوش مصنوعی -جنگی و انسان برای بدست گرفتن ابتکار عمل برای شروع یا تداوم جنگ اتمی ١٣٩٩/٠١/١١
|

28 حمله خونین, حمله تمام کننده ١٣٩٩/٠١/١١
|

29 قویا تاکید کردن بر چیزی, اصرار بر یک چیز, همان مثل مرغ فقط یه پا داره ١٣٩٩/٠١/١١
|

30 نمودار درختی, شجره نامه, درختچه, بوته ١٣٩٩/٠١/١٠
|

31 مترادف, هم معنی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

32 شبکه عمیق عصبی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

33 کلان داده, داده های بیشمار ١٣٩٩/٠١/١٠
|

34 رایانش ابری ١٣٩٩/٠١/١٠
|

35 پیوندگرا, ارتباط گرایانه ١٣٩٩/٠١/١٠
|

36 الگوواره,الگو ١٣٩٩/٠١/١٠
|

37 روند, اقبال عمومی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

38 فاتح ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

39 تنش, تعارض ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

40 ضربه مهلک ناشی از نخستین تک اتمی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

41 اقدام متقابل غیر ارادی, انتقام غیر ارادی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

42 البته دو معنی مهم از این واژه یا بهتر بگویم عبارت, مغفول مانده البته اگر به دید سرواژه یا Acronym به این واژه نگریسته شود:
1.MAD: magnetic anamal ...
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

43 بمب افکن سرنشین دار, بمب افکن اماده تیراندازی, بمب افکن دارای خدمه ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

44 سیستم عامل حسگر, صفحه حسگر ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

45 نیروی مقابله کننده با وسایل استراتژیکی دشمن, استفاده از نیروی هوایی و موشکهای راهبردی برای تخریب نیروی دشمن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

46 در متون اطلاعاتی: محرمانه کننده، رمزکننده, طبقه بندی کننده اسنادو اطلاعات ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

47 یاغی, احیا شده, جان دوباره گرفته ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

48 اگر فعل باشد: به نتیجه رسیدن، به بار نشستن, پیگیری کردن, تداوم یاقتن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

49 اینده نگری ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

50 فراهوش,ابرعامل ١٣٩٩/٠١/٠٧
|