برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شقایق قاسمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 you need to move on
بیشتر منظور بیخیال شدن یه موضوع هست که اغلب برای روابط عاشقانه وقتی میاد به معنای از فکر طرف کانلا بیرون اومده.
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

2 به معنای تحت کنترل داشتن چیزیم هست.
dont worry, i got this.
١٣٩٩/٠١/٢٢
|

3 به معنای صفحه ساعت هم هست ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

4 دقت کردن به ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

5 مراقب ... بودن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

6 به کسی سخت نگرفتن،
شرایطشو فهمیدن.
١٣٩٩/٠١/١٩
|

7 cons معایب
pros مزایا
١٣٩٩/٠١/١٩
|

8 خوب بازی کردی
یا خوب بازی شد
١٣٩٩/٠١/١٥
|

9 یعنی انقد با ارزشه که نمیشه براش هیچ price یا قیمتی گذاشت. ١٣٩٩/٠١/١٥
|

10 وقتی میگیم good call داریم‌ درجهت موافقت باهاش تاییدش میکنیم و وقتی میگیم bad call درست برعکس میشه..ردش میکنیم.مثلا برای تایید یا رد یه ایده ازش استف ... ١٣٩٩/٠١/١٥
|

11 کیف زنونه ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

12 If you have a position in your own right, you have earned it or got it by yourself and not because of anyone else ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

13 وقیح ١٣٩٩/٠١/٠٣
|