برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Amir Mahdi Amiri

ای نام نکوی تو سر دفتر دیوان ها وی طلعت روی تو زینت ده عنوان ها مستوره ی کردستانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 کباب ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

152 یکی از شناخته شده ترین غذاهای دنیا مخصوصا ایرانیان ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

153 سوپ کلم وانواع سبزیجات ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

154 مست بودن و به عبارت مستی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

155 قبول شدن در امتحان ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

156 دامن بلند یا دامن بالت‌ یا همان کوتاه ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

157 آواز دسته جمعی مشترک ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

158 فستیوال خواندن سرود دسته جمعی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

159 آهنگ آواز موزیک موسیقی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

160 پرونده شاخص سیستم ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

161 نوعی ماده رنگرزی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

162 کلیسا مربوط به شورای کلیسا
١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

163 مجلس شورای مذهبی ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

164 نوعی صدا که برایدعوت به سکوت به کار می رود ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

165 مترادف ١٣٩٨/٠٦/٢٥
|

166 دختر ابوبکر خلیفه ی اول مسلمین زن سوم پیامبر ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

167 نوعی اسم دخترانه که در لغت ریشه ی عربی به معنای آسمان است ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

168 مرغ اهلی ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

169 قو ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

170 سنجاق ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

171 صورتی یا خرد شدن ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

172 هیوا اسمی پسرانه ودخترانه که اکثر قوم های کشور معنی می دهد ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

173 مبالغه و بزرگ نمایی ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

174 انواع ویروس ضعیف شده که به بدن تزریق میشوند ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

175 نماد شجاعت در بین پادشاهان و همچنین بختیاری ها می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

176 تایگر از ایران به فرهنگ لغت انگلیسی وارد شده است ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

177 bull ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

178 Dad , fother or papa ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

179 زیرا بدرود پارسی می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

180 با اطمینان ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

181 یک فوم با ریشه بختیاری که اکنون در سراسر ایران به دلایل نا معلومی پخش شده اند ١٣٩٨/٠٦/٢١
|

182 محافظت شده ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

183 نوعی خوردنی سرد و شیرین که شیر ماده ی اصلی آن می باشد ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

184 ترنم یعنی ترانه ی من ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

185 ریشه ترکی دارد و از دو کلمه آی و ناز تشکیل شده ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

186 عهدی یک دوره زمانی پیشنهادات دوستان صحیح می باشد ولی در داستان ها کار برد دارد
١٣٩٨/٠٦/٢٠
|

187 دفتر دار وصندوق دار ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

188 سالن سرپوشیده ورزشگاه سر پوشیده ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

189 باریکه ای برای راه رفتن ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

190 درود سلام ریشه عربی ندارد کاملا عربی است ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

191 در جمله های نیاز به مونث به کار می رود ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

192 جنس نر برای جمله های نیاز به مذکر به کار می رود
١٣٩٨/٠٦/١٧
|

193 کتاب کار برای تمرین دانسته های کتاب اصلی به کار می رود ١٣٩٨/٠٦/١٧
|

194 آهنگ با همخوان ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

195 آهنگ با همخوان
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

196 غذای زود پز
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

197 خوردنی پختنی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

198 گاو شیر ده (ماده)همچنین برای فحاشی استفاده می گردد (بی عرضه) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

199 کشمکش و درگیری طرفین ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

200 صادر کننده فرمان
١٣٩٨/٠٦/١٦
|