دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٧,٠١٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٤٨
لایک
لایک
٢,٨٨٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٣٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

تقسیم بندی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢

صدا کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣

واقعیتش

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١١

مجله ها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩

چیز هایی را

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The swan sings when death comes.
دیدگاه
٤

قو وقتی آواز می خواند که مرگ فرا رسد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Once upon a time there was a princess . . .
دیدگاه
٥

در عهدی یک شاهزاده خانم زندگی می کرد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
It is not healthy to eat too much fast food.
دیدگاه
٩

این غذای زود پز خیلی سالم نیست

تاریخ
٤ سال پیش
متن
"No fast food", she said emphatically.
دیدگاه
٨

او با اطمینان گفت غذای سریعی نیست

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.