ستایش عسگری فرد

ستایش عسگری فرد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهchart١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٢جدول یا نمودار آماری چیزیگزارش
0 | 0
excited١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٢هیجان زده ، پر از هیجانگزارش
5 | 1
save١٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٢ذخیره کردن هم از معنای دیگرش استگزارش
9 | 1
forward١٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٤/١٢به سمت 👆👆👆 هم یکی از معنای forward هست می تونید ازش استفاده کنید درسته 👍👍👍👍گزارش
18 | 1
reply١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٢پاسخ ، جوابگزارش
12 | 1