برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سپهر مرادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نگران
Worried troubled
١٣٩٨/٠٧/١٣
|

2 مواد لازم برای (غذا) ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

3 Tune ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

4 Change of some think you can use it ١٣٩٨/٠٧/٠٦
|

5 یک جای خیلی دور
یا به اصطلاح اونور دنیا
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

6 ساخت داستان دروغ
الکی یه چیزی رو گفتن
١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

7 An area of study or knowledge ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|

8 Finally ١٣٩٨/٠٦/٠٢
|