برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید نورالدین رفیعی طباطبائی

سید نورالدین رفیعی طباطبائی تحقیق و ترجمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اقدام الزام آور؛ اقدامی که متضمن تعهد گردد. ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

2 عملیات گرم‌کاری؛ شکل‌دهی و چکش‌کاری داغ ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

3 سطح بندی؛ تعیین سطح؛
(تعدیل؛ تسطیح؛ متعادل‌سازی؛ هموارسازی؛ ترازیابی؛ ترازبندی؛ اندازه‌گیری تفاوت سطح)
١٤٠٠/٠٢/١٧
|

4 Recommended Practice: روش‌های توصیه شده، یا پیشنهادهای فنی ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

5 صف‌بندی برچسب‌گذاری شده (Tagged Queuing)
کیفیت انتقال (Transmission Quality)
مقدار آستانه (Threshold Quantity)
کیفیت فنی (Technical Quality) ...
١٤٠٠/٠٢/١٥
|

6 RIDDOR (Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations)
گزارش مصدومیت‌ها، بیماری‌ها و مقررات رویدادهای خطرناک
١٤٠٠/٠٢/١٤
|

7 یک اندازهٔ واحد که برای همه مناسب باشد. ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

8 ذینفعان؛
تمام طرف‌هایی که از یک شخصیت حقوقی (شرکت، مؤسسه، سازمان، نهاد، ...) نفع می‌برند، اعم از سهامداران، مشتریان، شرکت‌های تبلیغاتی، کارکنان، ز ...
١٤٠٠/٠٢/١٢
|

9 دیدگاه وسیع ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

10 بخش ستادی؛ بخش پشتیبانی؛ بخش‌هایی از سازمان که ارتباط مستقیم با ارباب رجوع ندارند. ١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

11 متون تحقیقی منتشر شده؛
پیشینهٔ پژوهش‌های مکتوب.
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

12 عمران مدنی؛ توسعهٔ شهری؛ گسترش و آبادانی شهری؛ رشد و توسعهٔ شهرنشینی. ١٤٠٠/٠١/٢١
|

13 پول باثبات؛ پول پایا؛ سکهٔ پایدار؛ استیبل کوین ١٤٠٠/٠١/١٩
|

14 فاصلهٔ زایشی؛ (در هندسه) فاصلهٔ شکل ایجاد شده در اثر حرکت یک خط یا منحنی. ١٤٠٠/٠١/١١
|

15 نُرم-۲؛ نُرم-دو؛ هنجار ۲؛ نرم اقلیدسی ١٤٠٠/٠١/١١
|

16 قید نامنفی بودن؛ محدودیت غیر منفی بودن. ١٤٠٠/٠١/١١
|

17 AHR (Airway Hyper-Responsiveness)
واکنش بیش از حد مجرای تنفسی
١٤٠٠/٠١/٠٨
|

18 آسم برونش؛ تنگی نفس بعلت انقباض عضلات جدار قصبةالریه ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

19 تحقیقات ژنتیکی بکمک نور (از طریق تحریک سلول‌های عصبی در مغز توسط باریکهٔ نوری). ١٣٩٩/١٢/١٩
|

20 اتوفاژی؛ خویشتن خواری؛ خود خوری؛ خود خورندگی؛ خود تخریبی؛ خود تباهگری. ١٣٩٩/١٢/١٥
|

21 زی نمود؛ گونهٔ زنده؛ موجود ذی‌حیات. ١٣٩٩/١٢/١٥
|

22 اوپسین؛ ترکیبی که بخش پروتئینی رنگدانهٔ شبکیه را تشکیل می‌دهد. ١٣٩٩/١٢/١٥
|

23 واژه‌ای نوین که ترکیب دو واژهٔ Perception و Neuron است، بمعنای نورون ادراکی. ١٣٩٩/١٢/١١
|

24 شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه ١٣٩٩/١٢/١١
|

25 شبکهٔ عصبی پرسپترون چندلایه ١٣٩٩/١٢/١١
|

26 احتمالاتی؛ مشتق از احتمالات؛ احتمالات‌گرا. ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

27 قرار گرفته در گوشه؛
گوشه‌ای؛ زاویه‌ای؛
دارای زاویه یا گوشه.
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

28 نظر خبره؛ رأی کارشناسی؛ نظر متخصص؛ عقیدهٔ کارشناسان. ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

29 خراردوس توفت {جرارد ت هوفت} ١٣٩٩/١١/٢٣
|

30 اتمتر؛ یک واحد SI برای طول، که معادل ۱۰ به توان ۱۸- متر است. ١٣٩٩/١١/٢٢
|

31 پلاسمون؛ نوسان‌های الکترون‌های آزاد یک محیط پلاسمایی ١٣٩٩/١١/٢١
|

32 {برگرفته از انیمیشن‌های علمی-تخیلی} انرگون؛ ذرهٔ پرتوان؛ ذرهٔ پرتکاپو. ١٣٩٩/١١/٢١
|

33 ناموضعیت؛ لامحلیت؛ موضعیت نداشتن ١٣٩٩/١١/٢١
|

34 شبه نوع دوستانه؛ ظاهراً بشردوستانه ١٣٩٩/١١/١٧
|

35 جامعه پسندانه؛ جامعه پسند؛ جامعه یار؛
در توافق با منافع جامعه
١٣٩٩/١١/١٧
|

36 پوار هوا {پزشکی} ١٣٩٩/١١/٠٧
|

37 smeared ١٣٩٩/١١/٠٢
|

38 مدت زمان نشستن بیمار تحت عمل دندانپزشکی ١٣٩٩/١١/٠١
|

39 Oral and Maxillofacial Radiology ١٣٩٩/١٠/٢١
|

40 Maxillofacial Radiology ١٣٩٩/١٠/٢١
|

41 جمجمه‌ای-چهره‌ای؛ مربوط به جمجمه و صورت؛ {کرانیوفاشیال}. ١٣٩٩/١٠/١٧
|

42 Advisor
Consulting Supervisor
Supervisor Consultant
١٣٩٩/١٠/١٥
|

43 زیست مولکولی؛ بیو-مولکولار. ١٣٩٩/١٠/١٣
|

44 حالت کوانتومی؛
تراز کوانتومی {مهندسی برق}؛
ویژه حالت {شیمی}.
١٣٩٩/١٠/١٣
|

45 مخفف Orchestrated Objective Reduction؛
تقلیل عینی هماهنگ.
{نظریه‌ای با این فرض که منشأ آگاهی، در سطح کوانتومی درون نورون‌ها است، نه اتصالات بین ...
١٣٩٩/١٠/١٣
|

46 حساسیت بصری شخص نابینا در درک دقیق منبع نور؛
احساس نور بدون دیدن آن؛
درک تصویر بدون دیدن آن.
١٣٩٩/١٠/١١
|

47 شواهد روائی ١٣٩٩/١٠/١١
|

48 راز گشایی ١٣٩٩/١٠/١٠
|

49 خود-ترمیمی؛ خود-اصلاحی ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

50 علائم زیستی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|