سید نورالدین رفیعی طباطبائی

سید نورالدین رفیعی طباطبائی تحقیق و ترجمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهixodes٠٥:٣٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٥[زیست شناسی] کنۀ کرچک؛ گونه ای از که عمدتاً در اروپا زیست می کند، اما در آفریقای شمالی، خاور میانه، ایسلند و روسیه نیز مشاهده شده است و عامل بیماری ل ... گزارش
2 | 0
ixodes scapularis٢٣:٣١ - ١٤٠١/٠٥/٠١[زیست شناسی] کنۀ پا سیاه؛ ایسکسودس اسکاپیو لاریس؛ ایگزودس اسکاپولاریس؛ یک انگل از راستۀ کنه خانوادۀ سخت کنه ها ( Ixodidae ) روی موش های جنس پرو مسکوس ... گزارش
2 | 0
sentiment analysis٢٢:٢١ - ١٤٠١/٠٤/٢٩۱ - تحلیل احساسات ۲ - عقیده کاوی ( بعنوان شاخه ای از متن کاوی، با تمرکز بر استخراج عقائد )گزارش
2 | 0
cantilever١٨:١٤ - ١٤٠١/٠٤/٢٢• تیر یک سر آزاد ( تیری که از یک طرف آزاد و از یک طرف درگیر است ) ؛ تیری که فقط از یک طرف دارای تکیه گاه است؛ تیر یک طرف گیردار؛ تیر بازویی؛ تیر بازو ... گزارش
2 | 0
lwt١٢:١٠ - ١٤٠١/٠٤/١٢L X W X T (  Length X Width X Thickness  ) طول در عرض در ضخامت ( طول ضربدر عرض ضربدر ضخامت )گزارش
2 | 0
polyethylenimine٠٧:١٣ - ١٤٠١/٠٤/١٢پلی اتیلن ایمین؛ پلیمری از اتیلن ایمین ( اغلب با آکریل آمیدها آمیخته می شود )گزارش
2 | 0
lipoxygenase٠٧:٥٣ - ١٤٠١/٠٣/٢٩[زیست شناسی] لیپوکسی ژناز؛ لیپو اُکسیژناز؛ لیپوکسی داز؛ یک آنزیم متبلور که در درجۀ اول اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع چندگانه، و در درجۀ دوم شبه کا ... گزارش
2 | 0
leukocytoclasia٢٢:٤٧ - ١٤٠١/٠٣/٢٨[پزشکی] لوکو سایتو کلاسیا؛ لُکو سیتو کلاسیا؛ فرایندی که در آن، سلول های ایمنی ( نوتروفیل ها ) تجزیه می شوند و نتیجتاً مواد زائدی منتشر می گردد ( که م ... گزارش
2 | 0
leukocytoclastic٢٢:٤٤ - ١٤٠١/٠٣/٢٨[پزشکی] دارای گرایش به تخریب گولبول های سفید خون؛ لوکوسیتوکلاستیک؛ لوکو سایتو کلاستیک برگرفته از لوکو سایتو کلاسیا ( Leukocytoclasia ) که اشاره دارد ... گزارش
2 | 0
polycythemia vera١٨:٣٧ - ١٤٠١/٠٣/١٣[پزشکی] پُر یاخته خونی با علتی ناشناخته، که با افزایش حجم کلی خون مشخص می شود، و همراه است با خونریزی بینی، انبساط عروق گردش خون، و بزرگ شدگی طحال. ... گزارش
2 | 0
reachable١٩:١١ - ١٤٠١/٠٢/٢٠قابل دستیابی؛ قابل دسترسی؛ دسترس پذیر؛ در دسترس؛ قابل حصول؛ حاصل شدنیگزارش
0 | 0
omalizumab٠٢:٥٠ - ١٤٠١/٠٢/١٨اومالی زوماب؛ اُمالی زوماب؛ امالیزوماب یک آنتی - ایمونوگلوبولین و آنتی بادی مونوکلونال، که با مسدود کردن پاسخ طبیعی سیستم ایمنی بدن به مواد حساسیت زا ... گزارش
0 | 0
glucagon١٣:٥٢ - ١٤٠١/٠٢/١٧هورمون قند افزا؛ گلوکاگون هورمونی که هنگام افت غلظت گلوکز در خون، از سلول های آلفای جزای لانگرهانس لوزالمعده ( پانکراس ) ترشح می شود و باعث هیدرولیز ... گزارش
0 | 0
beta blocker١٣:٣٦ - ١٤٠١/٠٢/١٧[داروسازی] مسدود کنندۀ بتا مسدود کنندۀ گیرندۀ آدرنرژیک بتا، که نقش آنتاگونیست رقابتی را برای اتصال به گیرنده های آدرنرژیک ایفا می کند، و بمنظور مهار ... گزارش
0 | 0
autoinjector٢٣:٥٦ - ١٤٠١/٠٢/١٦تزریق کنندۀ خودکار؛ خودکارِ تزریق؛ قلمِ تزریقگزارش
0 | 0
bronchospasm١٨:٢١ - ١٤٠١/٠٢/١٦برونکو اسپاسم؛ برونش اسپاسم؛ اسپاسم نایژه ها؛ تنگ شدن ناگهانی مجاری برونشی بخاطر انقباض غیر ارادی عضلات صاف موجود در جدار آنهاگزارش
5 | 0
perioperative٢٢:٥٢ - ١٤٠١/٠٢/١٥قبل و بعد و حین عمل جراحی ( اقدامات پیرامون عمل جراحی شامل بستری در بخش، بیهوشی، جراحی، و ریکاوری )گزارش
7 | 0
mastocytosis٠٥:١٩ - ١٤٠١/٠٢/١٥ماستوسیتوز گروهی از اختلالات نادر در کودکان یا بزرگسالان که با تجمع سلول های بافت هم بند ( ماست سل ها ) در بافت های مختلف بدن تعریف می شوند. اغلب عل ... گزارش
0 | 0
aeroallergen٠٤:٣٩ - ١٤٠١/٠٢/١٥آلرژی زای معلق در هوا؛ آلرژن هوایی؛ آئرو - آلرژنگزارش
0 | 0
icatibant١٧:١١ - ١٤٠١/٠٢/١٤ایکاتیبانت ( با نام تجاری فیرازیر )گزارش
0 | 0
histaminergic١٧:٣٥ - ١٤٠١/٠٢/١٣هیستامینرژیک ( آزاد کنندۀ هیستامین، یا فعال شده توسط آن ) .گزارش
0 | 0
papular١٢:٥٩ - ١٤٠١/٠٢/١٢دارای زائده های برجسته بر سطح پوست؛ جوش دار؛ سوزنک دار؛ کورکی؛ پتکی؛ پاپولی؛ پاپولارگزارش
0 | 0
polypharmacy١٣:١٨ - ١٤٠١/٠٢/٠٩مصرف دارو بیش از حد متعارف؛ پُر دارویی؛ تجویز همزمان و بیش از حد داروهای مختلف برای درمان یک بیماریگزارش
2 | 0
gastroduodenal٠١:٥١ - ١٤٠١/٠٢/٠٩معده ای - اثنی عشری؛ مربوط به معده و اثنی عشر ( دوازدهه ) ؛ گاسترو - دودنالگزارش
0 | 0
radiocontrast١٦:٥٣ - ١٤٠١/٠٢/٠٨رادیو - کنتراست؛ حاجب اشعۀ رادیواکتیوگزارش
0 | 0
hyporesponsiveness٢١:٥٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٧کم پاسخ دهی؛ کم واکنش پذیری؛ کم تأثیرپذیریگزارش
0 | 0
toughness index٢١:٣٠ - ١٤٠١/٠١/٣١[فنی - مهندسی] شاخص چقرمگی؛ شاخص سختی ( با حرف اختصاری TI )گزارش
0 | 0
bearing metal٠٠:٠٦ - ١٤٠١/٠١/٢٩[فنی - مهندسی] فلز یاتاقان؛ فلز بابیت ( Babbitt ) ؛ یک آلیاژ نرم ( اغلب با پایۀ قلع و بقیه سرب و مس و آنتیموان ) که برای ساخت یاتاقان ها و بلبرینگ ها ... گزارش
0 | 0
metal plate١٢:١٠ - ١٤٠١/٠١/٢٧صفحۀ فلزی؛ ورق فلزی؛ جوشن فلزی؛ صفحۀ پهن ساخته شده از فلز با ضخامت ۶ میلی متر یا بیشترگزارش
0 | 0
construction of law١٣:١٩ - ١٤٠١/٠١/٢١[حقوق] تفسیر قانون؛ تفسیری از قانون؛ استنباط قانون؛ تعبیر عدالت.گزارش
0 | 0
heuristic algorithm٢١:٠٠ - ١٤٠١/٠١/٠٨الگوریتم اکتشافی ( یا ابتکاری ) ؛ الگوریتم هیوریستیک؛ الگوریتمی که مبتنی بر روش های تجربی و غیر مستدل است و راه حلی مؤثر برای انواع خاصی از ورودی ارا ... گزارش
0 | 0
anguish١٧:٣٩ - ١٤٠١/٠١/٠٦دلتنگی؛ اندوه؛ تألم؛ الم؛ درد روحی؛ پریشانی عاطفی؛ غم و غصه؛ سینه سوزی. فزونی درد عاطفی یا عذاب روحی، که ممکن است باعث تشدید جرم و جنایت، و حتی خود  ... گزارش
0 | 0
inundative٢٢:٤٨ - ١٤٠٠/١١/٢٧سیل آسا؛ اشباع کننده؛ اشباعی؛ غرقه کنندهگزارش
0 | 0
biofumigation١٩:٤٧ - ١٤٠٠/١٠/٠٢( Bio - Fumigation ) ضدعفونی سازی زیستی؛ دود - دهی زیستی؛ بخور - دهی زیستی؛ گاز - دود دهی بطور زیست شناختی؛ آکندن با دود یا گاز بمنظور ضدعفونی سازی.گزارش
2 | 0
associate degree٢٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٩/٢٣کاردانی؛ فوق دیپلمگزارش
9 | 1
mosaic plot١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤طرح پاره چینی؛ طرح موزائیکی؛ ترسیم بصورت چند تکه ای؛ ترسیم چند قطعه ای؛ نمودار موزائیکی؛ نمودار با طرح پاره چینی؛ نقشهٔ چندپارچه ای.گزارش
0 | 0
nomenclatural٠٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩( مشتق شده از nomenclature ) مربوط به نام گذاری؛ مربوط به نظامی از نام ها و اصطلاحات مورد استفاده در یک حرفه یا تخصص خاصگزارش
0 | 0
ecological٠١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩بوم شناختی؛ زیست بوم شناختی؛ زیست محیطی؛ اکولوژیکال ( از ریشهٔ Ecology که بمعنانی زیست بوم شناسی است )گزارش
9 | 1
pucciniomycotina١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٨پوکسینیومیکوتینا ( قارچ های زنگاری، که زیر - شاخه ای از قارچ های چتری هستند )گزارش
0 | 0
sceptical attitude١٧:٠٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢١نگرش شک گرایانه؛ رویکرد شکاکانه؛ طرز تلقی شک گرایانه؛ نگاه همراه با شک و تردید [روانشناسی] رویکرد شکاکانه؛ نگاه شکاکانه [فلسفه] رویکرد شک گرایانه؛ ... گزارش
0 | 0
data oblivious١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٥فراموش کنندۀ داده ها؛ فراموشکار نسبت به داده ها؛ ساختار یا الگوریتم یا روالی که هیچ اطلاعاتی دربارۀ توالی یا الگوی عملیاتی اعمال شده ارائه نمی دهد؛ د ... گزارش
0 | 0
distinguisher٢٢:١١ - ١٤٠٠/٠٨/١٤متمایز کننده؛ تمایز دهنده؛ تمیز دهنده؛ باز شناسندهگزارش
0 | 0
bundle١٠:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣بسته؛ مجموعه؛ پشته؛ کلاف؛ عدل؛ گروهی از چیزها که با هم جمع شده و بهم بسته شده اند و بصورت کلاف درآمده اند؛ دسته کردن؛ بسته کردن؛ بصورت کلاف درآوردن و ... گزارش
12 | 1
biocentrism١١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢زیست محوری؛ بوم محوری؛ تمرکز بر حیات و طبیعت؛ این نگرش که تمام طبیعت دارای ارزش ذاتی است، و باید تأکید بر طبیعت باشد نه بر انسان.گزارش
2 | 0
e commerce١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢١تجارت الکترونیک؛ بازرگانی الکترونیکی. اصطلاح Electronic Commerce و اصطلاح Electronic Business گاه بجای هم استفاده می شوند، ولی متفاوت هستند. معنای ... گزارش
18 | 0
cybercrime١٠:١١ - ١٤٠٠/٠٥/٢١جرم یا تخلف انجام گرفته از طریق رایانه؛ تبهکاری توسط رایانه؛ تخلف یا جرم انجام گرفته در فضای سایبریگزارش
0 | 0
wizard٠٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠[رایانه] در برنامه های کامپیوتری، به ابزاری اطلاق می شود که مراحل انجام کاری ( مثلاً نصب یک قسمت اضافی در نرم افزار ) را بصورت خودکار و ساده شده انجا ... گزارش
16 | 0
POD١٤:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٦معانی POD بعنوان حروف اختصاری خیلی زیادند ولی معمول ترین آنها عبارتند از: Pay on Demand ( پرداخت هنگام تقاضا ) Pay on Delivery ( پرداخت هنگام تحویل ... گزارش
16 | 0
anthropomorphist٠٤:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٣کسی که صفات انسانی برای هرچیزی قائل می شود؛ کسی که ویژگی های انسانی را برای چیزهایی متصور می شود که انسان نیستند. در دین شناسی به کسی گفته می شود که ... گزارش
0 | 0
anthropomorphism٠٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٣نسبت دادن ویژگی های انسانی به خدا یا حیوانات یا موجودات دیگر؛ انسان انگاری؛ انسان پنداری؛ انسان دیسی؛ انسان وارگی؛ نسبت دادن صفات انسانی به موجودات غ ... گزارش
0 | 0