دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٢٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧١٨
لایک
لایک
٥٣٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٠

?Can I swap out the pickles for some tomatoe

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

I had gotten the date of the exam mixed up =muddled up

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

I'm against those who think "wedlock is a padlock" قفل

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

I was always a prize student but not a teacher's pet

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

Level headed خونسرد

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.