منو
schv

schv

شغل .
مکان ونکوور
عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٣,٤٤٦
لایک
٣٥٠
لایک
دیس‌لایک
٢٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٩١٠
رتبه کل
درباره‌ی من:

.

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٤٤٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩١٠
لایک
لایک
٣٥٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٥

1. tend to:want to 2. tend to do:often, likely 3. tend to sb:care so, take care sb

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٢

My favourite courses have been the ones pertaining to my major, that is marketing. آنهایی که، مواردی که

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

a case in point is Nayeb restaurant that is by no means cheap. یه نمونه بارز

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٩

My favorite courses have been the ones pertaining to my major , that is marketing. مربوط به ، وابسته

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٧

I had to hit the books hard to keep up من مجبوربودم سخت درس بخوانم ( خرخونی کنم ) تا سطحم رابالا نگه دارم ( عقب نیفتم )

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.