برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر محمد دانشور

امیر محمد دانشور مالک کانال سردار حاج قاسم سلیمانی در سروش <br>لینک کانال سردار سلیمانی:sapp.ir/hagghasm.ir

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کره ای که به ما مقشه زمین را نشان می دهد ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

2 یک اسم ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

3 نوزاد ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

4 Advertising ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

5 شغل( OCCUPATION ) :[اصطلاح جامعه شناسی] هرگونه اشتغال مزدبگیری که در آن فرد به طور منظم کار می کند. ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

6 راه کسب درآمد در آینده ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

7 یک عدد ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

8 سرگرمی، حرفه، اشتغال، اشغال، پیشه، تصرف، شغل ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

9 سینی
سینی، طبق و تشت (طشت) ظرفی مسطح با لبه کوتاه و عمق کم است. که برای حمل و پذیرایی غذا، آشامیدنی و سایر ظروف به کار می رود. به همین دلیل معمولا ...
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

10 سینی. (اِ مرکب ) خوانی باشد که آن را از طلا و نقره و مس و برنج سازند. (برهان ) (از آنندراج ) (فرهنگ رشیدی ). تشت خوان. (فرهنگ اسدی ). مجموعه . پیشیار ... ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

11
سینی (کلات)
سینی، روستایی در دهستان کبودگنبد بخش مرکزی شهرستان کلات استان خراسان رضوی ایران است.
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱ ...
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

12 سینی ۸٫۷ کیلومترمربع مساحت و ۵۷۴ نفر جمعیت دارد.
Wiki: سینی_(ساردینیا)
سینی (لردگان)
مختصات: ۳۱�۳۳′۲۴″ شمالی ۵۱�۰۲′۴۶″ شرقی / ۳۱٫۵۵۶۶۷�شما ...
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

13
سینی (ابهام زدایی)
سینی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سینی (کلات)
سینی (لردگان)
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

14 سینی. (اِ مرکب ) خوانی باشد که آن را از طلا و نقره و مس و برنج سازند. (برهان ) (از آنندراج ) (فرهنگ رشیدی ). تشت خوان. (فرهنگ اسدی ). مجموعه . پیشیار ... ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

15 مترادف سیر: بیزار، گریزان، متنفر، نفور، زده، دل زده، وازده، اشباع، خشنود، سیراب، قانع، پررنگ، تند، تیره، پر، مشبع، ثوم، هفتادوپنج گرم، کامل، درست، حس ... ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

16 سیر حد اقل چهار معنی متفاوت دارد:
سیر ( نوعی گیاه شبیه پیاز ) که خواص دارویی زیادی دارد؛ به ترکی " ساریمساق " گفته می شود.
سیر ( به معنی اشباع ...
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

17 سیر سفلی و علیا نام دو روستا از توابع دهستان کانی شیرین بخش کرفتو شهرستان دیواندره در استان کردستان که سیر سفلی 60 خانوار و سیر علیا 20 خانوار جمعیت ... ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

18 کلمه ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

19 فرورفتن در اب ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

20 کوهپایه ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

21 کوهسار ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

22 نوعی گیاه ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

23 نوعی گیاه دارویی ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

24 نوعی دارو ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

25 نوعی اش ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

26 خودم ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

27 مفید و اثر گذار ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

28 همسران ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

29 حمام ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

30 پروردگار ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

31 محبت نکنی ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

32 شک و تردید ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

33 بینوا ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

34 حمله ناگهانی ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

35 خوش اهنگ ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

36 هم زمان ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

37 هم دم ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

38 کار نشدتی ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

39 یک نوع اسم ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

40 جست و جو کرد ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

41 راحت ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

42 چاق ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

43 تنبلی ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

44 سرخ رنگ ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

45 ناحیه ها ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

46 نگهداری ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

47 شک و تردید ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

48 حمله ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

49 پروردگار ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

50 محبت نکنی ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|