سارا پورباقر

سارا پورباقر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهday surgery١٧:٣٦ - ١٤٠٠/٠٩/١١جراحی سرپایی. جراحی ای که نیازمند بستری شدن در بیمارستان نیستگزارش
0 | 0
interdental١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٤Interdental brush مسواک بین دندانی برای دسترسی به فضاهایی در داخل دهان که مسواک معمولی قادر به تمیز کردنشون نیستگزارش
2 | 0
pulp١٤:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/٣٠Pulp. پالپ دندان که درون عاجه و بافت نرمیه و شامل عصب های دندان و رگهای خونی میشهگزارش
5 | 0
acanthosisnigricans١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣آکانتوز سیاهگزارش
12 | 0
spring rider١١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣بهار سوار. وسیله بازی برای کودکان که شبیه اسب یا هر حیوان دیگه ست که زیرش فنر بزرگی داره که به زمین متصل میشه و کودک روی اون حیوون میشینه و فنر کودک ... گزارش
9 | 0
kettle١٢:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦kettle gril گریل یا کباب پز دیگچه ای که گرده و سه پایه دارهگزارش
12 | 0
uninfluential١١:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣تاثیر ناپذیرگزارش
16 | 0
stepper١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧stepper machine دستگاه ورزشی استپر یا گام زن که در باشگاهها یا منزل مورد استفاده قرار میگیرد.گزارش
16 | 0
drop box١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٨syringe drop box جعبه مخصوص ریختن وسایل تیز و سوزن دار مثل سرنگ در سرویس های بهداشتی ( خارج از کشور البته ) 🙄گزارش
28 | 0
gender neutral١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٨gender neutral restroom سرویس بهداشتی ای که هم زن هم مرد و هم کسانی که هویت جنسی شان مشخص نیست میتونن استفاده کنند.گزارش
21 | 0
premature death١١:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/٣٠مرگ نابهنگامگزارش
28 | 0
bronchiectasis١٢:١١ - ١٣٩٩/١٢/٠٥برونشکتازی نوعی اختلال که در آن آسیب به راههای هوایی منجر به گشاد شدن آنها میشود و درنهایت نرم و آسیب دیده میشوند. در این بیماری راههای هوایی کم کم ... گزارش
37 | 0
buddy tape١٢:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٢٤بادی تیپ بانداژ ( تیپینگ ) برای بی حرکتی سیستم عضلانی اسکلتی آسیب دیدهگزارش
32 | 0
throat swab١٤:٣٦ - ١٣٩٩/١١/٢٣نمونه گرفتن از گلوگزارش
30 | 0
pcl١٤:٠٨ - ١٣٩٩/١١/١٢pcl injury پارگی رباط صلیبی خلفیگزارش
28 | 0
lcl١٤:٠٦ - ١٣٩٩/١١/١٢LCL injury رباط جانبی خارجی زانوگزارش
30 | 0
compartment١٤:٠٥ - ١٣٩٩/١١/١٢compartment syndrome سندروم کامپارتمانت وضعیتی که در آن بر اثر بالا رفتن فشار بافت در اندام٫ درد شدیدی درآن بوجود می آید.گزارش
30 | 0
insert١٤:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٣Shoe insert کفی کفشگزارش
28 | 1
big rock١٢:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/١٣کار اصلی و مهمگزارش
37 | 0
annulus fibrosis١٢:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/١٠فیبروز آنولوس هر دیسک گردن از دو بخش تشکیل شده:نوکلئوس پولپوزوس و فیبروز آنولوس که جنسش فیبروزی است و در اطراف قرار گرفتهگزارش
32 | 0
torticollis١٢:١٧ - ١٣٩٩/١٠/١٠تورتیکولی یا همان انحراف و کجی گردنگزارش
32 | 0
charlie horse١٤:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٠٩بیماری اسب چارلی یا همان گرفتگی و منقبض شدن عضلات پا که اغلب شب ها فرد را درگیر می کند.گزارش
28 | 0
stenosis١٤:١٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٩بیماری استنوزیس یا تنگی کانال نخاعیگزارش
32 | 0
vergence١٣:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٦ورجنس حرکت همزمان دوچشم در جهت مخالفگزارش
39 | 0
asthenopia١٣:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٦آستنوپیا خستگی چشمگزارش
30 | 0
MCL١٢:٤٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٢MCL رباط داخلی زانوگزارش
30 | 1
uneven١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠Uneven shoulders شانه های نابرابر یا نامتقارنگزارش
28 | 0