دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٢٤٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٨٠
لایک
لایک
١,١٢٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨

بابت، به علت

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٧

بنا به گفته، به روایت

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

Of your own accord because you want to not because somebody has asked you

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣

خواست، تمایل

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٥

Go with somebody to a place

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.