دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,١٤٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٦٠
لایک
لایک
١,١١٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨

بابت، به علت

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٧

بنا به گفته، به روایت

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه

Of your own accord because you want to not because somebody has asked you

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣

خواست، تمایل

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٥

Go with somebody to a place

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.