دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٦,٠٩١
لایک
لایک
٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

آوایی، مربوط به آوا

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
He was the first to break the consensus and criticize the proposal.
دیدگاه
١

او نخستین کسی بود که با این توافق عمومی مخالفت کرد و این طرح را به چالش کشید.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.