برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سمیرا ح

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فیش حقوقی ١٤٠٠/٠٣/١١
|

2 قاطی کاری شدن ١٤٠٠/٠٢/٢٢
|

3 شخصی‌سازی، اختصاصی ١٤٠٠/٠٢/١٩
|

4 مخفف Cryptocurrency به معنی رمزارز یا همان ارز دیجیتال ١٤٠٠/٠٢/١٨
|