برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سمیرایاوری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بامشکلات دست و پنجه نرم کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|