دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٤,٦٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٦٨
لایک
لایک
٢,٦٣٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٧٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

Major General سرلشکر

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
١

در متون روان شناسی به عنوان تنظیم کننده استفاده می شود. از ناظر در مباحث پزشکی و روان شناسی، با لفظ سوپروایزر یاد می شود.

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

هسته فوق کیاسمایی یک یا دو ناحیه کوچک در هیپوتالاموس که بر کنترل ریتم های شبانه روزی موثر است.

دیدگاه
٠

suprachiasmatic nucleus یک یا دو ناحیه کوچک در هیپوتالاموس که بر کنترل ریتم های شبانه روزی تاثیر گذار است.

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

ابراز کردن، بیان کردن، بیانگری

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.