تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

سوچ گرفته شده از واژه ( اوستایی ) "saoch" به معنای ( روشن ) . این واژه به زبان های اروپایی رفته و به ریخت "switch" به معنای ( روشن کننده یا روشن کر ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

اَرز * گرفته شده از واژه های ( اوستایی ) "areza" و "arazaya" به معنای ( زمین - زمینی که در آن نبرد کنند ) * این واژه به زبان عربی رفته و "ارض" نوش ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

( چندبرگ - گروه برگ )

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

به نظرم "گروه برگ" واژه خوبی می تونه باشه

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کیومرث واژه ای پارسی است و برای این با ث نوشته می شه؛ چون از واژگان گیومرت و گیومرد اومده. واژه اش بین س و ت تلفظ می شده

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هست = وجود دارد است = می باشد آن مطلب در کتاب ( هست ) ← وجود دارد آن کتاب نارنجی ( است ) ← می باشد

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

ما ( گزاشتن ) نداریم. ( گزاردن ) داریم. اون ( گذاشتن ) هست

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

گزاردن => به جا آوردن: قانونگزار ( اجرا کننده قانون ) نمازگزار ( اجرا کننده نماز ) کارگزار ( اجرا کننده کار ) پس ( گزاردن ) را با [گذاشتن] اشت ...