دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٣٨٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٨٨
لایک
لایک
٩٥٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٨

شخص زودرنج و حساس

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥

سلفی دسته جمعی سلفی گروهی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣

past simple and past participle of wow

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٦

لکه دار، آلوده، زنگ زده، رنگ پس داده

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٧

آشنایی دوباره دیدار دوباره

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.