دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٨٨٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩٤٤
لایک
لایک
٤٠٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

ملک طلق

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

انتقال قطعی

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

Respective department

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٠

سازمان مستقل غیرمتمرکز

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
١

پیشینه نویسنده ( Background of the author - ie – PROVENANCE )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.