سهند رضاخانی

سهند رضاخانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsign away٠٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٧ترجمه اومده در لانگ من : به معنی امضا یک سند مبنی بر واگذاری دارایی یا حقوق قانونی به شخص دیگر، ( بیشتر به معنای چشم پوشی و دست کشیدن همراه با امضای ... گزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهcash cow١٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢
• This product has always been a cash cow for our company.
این محصول همیشه یک گاو شیرده برای شرکت ما بوده است
0 | 0
odd١٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢
• There are twenty-odd books on our list.
بیست و خرده ای ( بیست سی تا ) کتاب در لیست ما موجود است
0 | 1