منو
سهند سلطاندوست

سهند سلطاندوست

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
١,١١٦
لایک
١١٣
لایک
دیس‌لایک
٧
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٢٦٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,١١٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٢٦٢
لایک
لایک
١١٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٩

نوسازگاری ( در زیست شناسی تکاملی )

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

هم پذیر ( در زیست شناسی تکاملی )

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

ایام فراغت

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

مبارزه طلب، رقابت جو

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

مشت نمونۀ خروار ( در کاربرد مجازی )

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.