خیری

خیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdisciples١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٥هواداران عیسی ( ع )گزارش
2 | 0
carnage١٥:٥١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧کشتار. قتل و خونریزیگزارش
14 | 0
checkout line٠٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٤/١٩صفی که تو فروشگاه ها هست. اونایی که تو صف منتظرن پول وسایلشونو پرداخت کننگزارش
23 | 1
unprecedented١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٣بی سابقه.گزارش
44 | 0
notorious١٦:٥٩ - ١٣٩٩/٠٤/١١بدنام_رسوا_منفورگزارش
25 | 0
wavelenght١٥:١٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥طول موجگزارش
9 | 0
gratifying١٥:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥رضایت بخش. لذت بخش. خوشحال کنندهگزارش
5 | 0
paramedic١٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥بهیاران اورژانسگزارش
60 | 1
conspire٢٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤توطئه چیدنگزارش
5 | 0
broad٢٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤زن هرزهگزارش
14 | 1
portend١٤:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣یمن بد داشتن. حاکی از چیز بدی بودن Does black cat poetend evil?گزارش
5 | 0
deploy١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠اعزام کردن سرباز هاگزارش
12 | 0
shrink١٨:٣٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٩اب رفتن لباس روانپزشکگزارش
21 | 0
square١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٧یه معنیش هم درست و حسابیه Square meal:غذای درست حسابیگزارش
18 | 1
deteriorate١٤:١٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٣فرسوده شدن. وخیم شدن. بدتر شدنگزارش
18 | 1
semicolon١٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٠نقطه ویرگول این علامت ؛ ؛گزارش
12 | 1
standpoint١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦دیدگاهگزارش
12 | 0
trance٠٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦خلسهگزارش
21 | 0
infidelity٢٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥خیانتگزارش
16 | 1
randy٢٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥حشریگزارش
12 | 1
razz١٤:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢سربه سر کسی گداشتن، دست انداختن، شوخی کردن گزارش
5 | 0
dilate٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩گشاد شدن مردمک چشم Contract هم برعکسش هستگزارش
32 | 0
slouch٢١:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨Don't slouch قوز نکنگزارش
34 | 1
cilla١٦:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨مژک ( در زیست شناسی )گزارش
2 | 0
gouged out١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧I'll gouge out your eyes چشاتو از کاسه درمیارم گزارش
5 | 1
intellect١٤:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤هوش. خرد. ذکاوت.گزارش
5 | 1
demanding١٤:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢پرتوقعگزارش
23 | 0
نیروانا١٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢یکی از بند های راک دهه ی نود آمریکا اقای عزتی متال نیست. گرانجه گزارش
12 | 1
perks٢٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٩مزایاگزارش
44 | 0
thingy٢٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٦وقتی اسم یه چیز یا یه اشیائی رو نمیدونید از این کلمه استفاده میکنید مترادفش doodad هست گزارش
28 | 0
eleventh hour١١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٢دقیقه ۹۰ اخرین لحظه گزارش
21 | 0