برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هواداران عیسی(ع) ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

2 کشتار. قتل و خونریزی ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

3 کسخل _ پخمه ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

4 صفی که تو فروشگاه ها هست. اونایی که تو صف منتظرن پول وسایلشونو پرداخت کنن ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

5 بی سابقه. ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

6 بدنام_رسوا_منفور ١٣٩٩/٠٤/١١
|

7 طول موج ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

8 رضایت بخش. لذت بخش. خوشحال کننده ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

9 بهیاران اورژانس ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

10 توطئه چیدن ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

11 زن هرزه ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

12 یمن بد داشتن. حاکی از چیز بدی بودن

Does black cat poetend evil?
١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

13 اعزام کردن سرباز ها ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

14 اب رفتن لباس
روانپزشک
١٣٩٩/٠٣/١٩
|

15 یه معنیش هم درست و حسابیه

Square meal:غذای درست حسابی
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

16 فرسوده شدن.وخیم شدن. بدتر شدن ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

17 نقطه ویرگول این علامت ؛ ؛ ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

18 دیدگاه ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

19 خلسه ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

20 خیانت ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

21 حشری ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

22 سربه سر کسی گداشتن، دست انداختن،شوخی کردن
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

23 گشاد شدن مردمک چشم

Contract هم برعکسش هست
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

24 Don't slouch
قوز نکن
١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

25 مژک (در زیست شناسی) ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

26 I'll gouge out your eyes
چشاتو از کاسه درمیارم
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

27 هوش. خرد. ذکاوت. ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

28 پرتوقع ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

29 یکی از بند های راک دهه ی نود آمریکا
اقای عزتی متال نیست. گرانجه
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

30 مزایا ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

31 وقتی اسم یه چیز یا یه اشیائی رو نمیدونید از این کلمه استفاده میکنید

مترادفش doodad هست
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

32 دقیقه ۹۰
اخرین لحظه
١٣٩٩/٠٢/١٢
|