دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٢١٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٠٧
لایک
لایک
١,٢٦١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

recall roster شیفت/آنکال

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٠

flume /fluːm/ noun [countable] مجرا / ناودان

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
١

glaciation ( گِلِشی یِیشِن ) یخبندان

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٥

circadian rhythms ( سیرکِیدیِن ) = ریتم های شبانه روزی

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
١

چوب پنبه

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.