دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٨,٣٠٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٤٣
لایک
لایک
٢,٨٧٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٩٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
١

دوره تفویض یعنی دوره ای که پس از اون حق یا مالکیت دارایی و . . . به کسی یا گروهی تعلق میگیرد.

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

کسرپذیر از مالیات، مالیات - کسر - پذیر

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

[سرمایه گذاری] ماحصل آسودگی برای کالاسان ها قیمت می تواند ناشی از ماحصل آسودگی به حالت کانتنگو یا بکواردیشن قرار بگیرد. ماحصل آسودگی منافع ناشی از ...

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

حل اختلاف

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٠

حاشیه شکستار به تفاوت قیمت نفت خام با قیمت معادل فرآورده های حاصل از فرآیند شکست نفت به فرآورده گفته می شود.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.