منو
سعید سعادتیان

سعید سعادتیان

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٢٥,٤٤٦
لایک
٢,٥٨١
لایک
دیس‌لایک
١٨٥
دیس‌لایک
رتبه کل
١٣٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٥,٤٤٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٣٧
لایک
لایک
٢,٥٨١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٨٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨٥

[اقتصاد] میخکوبسازی، چفت کردن، بندال کردن میخ کردن ارز ملی با ارز عمده خارجی معمولا دلار دوستان گرامی وقتی مفهوم کلمه یا عبارتی را ازطریق کمک سایر ک ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨٠

کالاسان کالاواره

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧٣

شرافتمندی دوستان گرامی وقتی مفهوم کلمه یا عبارتی را ازطریق کمک کاربران متوجه میشویم حداقل کاری که میتوانیم بکنیم، لایک کردن آن معنی به منظور دلگرم ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧٦

بستر دوستان گرامی وقتی مفهوم کلمه یا عبارتی را ازطریق کمک کاربران متوجه میشویم حداقل کاری که میتوانیم بکنیم، لایک کردن آن معنی به منظور دلگرم نمودن ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧٠

ازجمله دوستان گرامی وقتی مفهوم کلمه یا عبارتی را ازطریق کمک کاربران متوجه میشویم حداقل کاری که میتوانیم بکنیم، لایک کردن آن معنی به منظور دلگرم نمو ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.