منو
سعيد محمدي

سعيد محمدي

مکان تهران
عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٦٩٠
لایک
١٧١
لایک
دیس‌لایک
٦٢
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٦٣١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٦٩٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٦٣٠
لایک
لایک
١٧١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧

you know

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

یک سره بوق زدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

حرف زدن بدون تولید صدا مانند body language gesture

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

Thank god

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

بیرون رفتن به منظور تفریح

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
In this state, you can drink alcohol legally at the age of twenty-one.
دیدگاه
٠

در این ایالت، شما میتوانید نوشیدنی الکلی بنوشید قانونی در سن بیست و یک سالگی

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.