منو
سعید عزیزی

سعید عزیزی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٢٦٢
لایک
١٣٢
لایک
دیس‌لایک
٢٩
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٠٤٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٢٦٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٠٤٧
لایک
لایک
١٣٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٩

ندانم کیش؛ ندانم گرا؛ کسی که به وجود یا عدم وجود خدا اطمینانی ندارد.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

[در فلسفه و اخلاق] به معنای افراط در عقل است؛ آن گونه که فرد بیش از آموختن، به طرح شبهه و جدل و گیر انداختن دیگران بپردازد.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

شکل دیگر کلمه ی ( برادر ) ؛ ( . . . ای بذاذر، من غرض خویش تا این غایت بر تو پوشیده داشتم. . . )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

مجازا به طور مطلق؛ ( بخت و اقبال ) هم آمده است؛ چه نیک و چه بد؛ ( چو بر مروای نیک انداختی فال همه نیک آمدی مروای آن سال ) نظامی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

دلزدگی ( از لذات دنیا با چندان وخامت، عاقبت ابرام نمی باشد. ) کلیه و دمنه

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.