منو
صادق عباسی

صادق عباسی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٨٨٠
لایک
٢٠١
لایک
دیس‌لایک
٦٥
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٤٩٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٨٨٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٤٩٤
لایک
لایک
٢٠١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

simp

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

left imprint on mind در حافظه نقش بستن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

به امید اینکه. He wakes up every morning with the prospect of having a good day

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

چمباتمه زدن

دیدگاه
٦

با در نظرگرفتن این تفاسیر

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.