دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,١١٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٦٠٦
لایک
لایک
٢٢٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
٠

health authorities

دیدگاه
١

nothing to do with sth

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

several

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

few and far between

دیدگاه
٢

start from scratch

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.